Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kronprinsen indvier nye forskningsstationer i Nordøstgrønland

HKH Kronprins Frederik medvirker i den delegation, som nu drager til Nordøstgrønland for at indvie nye forskningsstationer.

21.06.2013 | Anders Correll

Mandag den 24. juni drager en mindre dansk/grønlandsk delegation til Nordøstgrønland for at indvie og igangsætte Aarhus Universitets nye forskningsfaciliteter ved Zackenberg, Daneborg og Station Nord. 

Med i delegationen er H.K.H. Kronprinsen, minister for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Morten Østergaard, Grønlands minister for Uddannelse, Forskning og Nordiske Anliggender Nick Nielsen, bestyrelsesformand i Aage V. Jensens Naturfond Leif Skov, bestyrelsesformand i VILLUM FONDEN Lars Erik Kann-Rasmussen, leder af Aarhus Universitets nye arktiske forskningscenter (Arctic Research Center), professor Søren Rysgaard og rektor på Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen, der udtaler:

"Med de store donationer fra Aage V. Jensens Fonde og VILLUM FONDEN er det blevet muligt at etablere nye og moderne forskningsfaciliteter i Nordøstgrønland. Her får forskerne fantastiske muligheder for at kaste nyt lys på de faktorer, der påvirker det globale klima og hvordan klimaændringerne påvirker biologien, kemien og fysikken i det mægtige arktiske område. Det er ikke kun forskerne på Aarhus Universitet, der får glæde af stationerne, men også vores mange samarbejdspartnere verden over”. 

På Zackenberg/Daneborg skal delegationen indvie de nye forskningsstationer, der er doneret af Aage V. Jensens Fonde. Her vil Kronprinsen indvie byggeriet og bestyrelsesformand Leif Skov overdrage byggeriet til Grønlands Selvstyre og driften af forskningen til Aarhus Universitet. Forskningen ved Zackenberg og Daneborg er først og fremmest fokuseret på, hvordan klimaændringerne påvirker det arktiske hav og plante- og dyrelivet i Nordøstgrønland.

”Aage V. Jensens Fonde har gennem mange år sat en ære i at støtte en fremadsynet indsats, der er til glæde for det arktiske område generelt og Grønland i særdeleshed. Der går således en klar akse mellem forskningsstationerne langs Grønlands østkyst og Grønlands Naturinstitut i Nuuk, hvor den samlede videnopbygning ruster Grønland til at møde de kolossale udfordringer landet står overfor som følge af klimaforandringerne,” udtaler bestyrelsesformand i Aage V. Jensens Naturfond Leif Skov.

Sidste stop på turen bliver Station Nord, hvor Kronprinsen, bestyrelsesformand for VILLUM FONDEN Lars Erik Kann-Rasmussen og de to ministre Morten Østergaard og Nick Nielsen tager første spadestik til en af verdens nordligste permanente forskningsstationer. Det sker på baggrund af en bevilling fra VILLUM FONDEN. Byggeriet forventes at stå færdigt i 2014 og overdrages derefter til Grønlands Selvstyre, mens driften af forskningen placeres ved Aarhus Universitet. På Station Nord vil forskningen være koncentreret om, hvordan klimaændringer påvirker de atmosfæriske, oceanografiske, biologiske og geologiske processer i det arktiske område.

”Hos VILLUM FONDEN ser vi frem til, at Aarhus Universitet med denne unikke og ultramoderne forskningsstation - Villum Research Station - vil være i stand til at tiltrække forskere fra hele verden inden for en lang række forskningsområder og give dem mulighed for at studere klimaændringer på tæt hold, ” udtaler bestyrelsesformand i VILLUM FONDEN Lars Erik Kann-Rasmussen. 

Den nye forskningsstation på Station Nord forventes at stå færdig i 2014.

Forskning, Offentligheden/Pressen, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Ph.d.-studerende, Jordbrug og fødevarer, Lande og områder, Alumne, Miljø, klima og energi, Videnskabelig medarbejder