Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kursusevalueringen i Blackboard væsentligt forbedret

Det er igen blevet tid til kursusevaluering. Til det skal alle kursusansvarlige undervisere benytte Blackboard, som har gennemgået en lang række forbedringer siden foråret. De foreløbige erfaringer viser markant højere svarprocenter hos de studerende end sidst.

01.11.2016 | Mette Louise Ohana

Computer

Man kan få hjælp fra HE Studier, hvis man er i tvivl om, hvordan man bruger kursusevalueringen i Blackboard.

Siden foråret har alle evalueringer på hele AU skulle foretages i Blackboard, som generelt er kommunikationskanalen mellem de studerende og underviserne. Målet med kursusevalueringen er at forbedre undervisningen.

Siden Blackboard blev taget i brug til evaluering for første gang, er der blevet tilføjet en lang række funktioner og foretaget forbedringer på baggrund af feedback fra undervisere og studerende. Som noget nyt kan man f.eks. tilføje op til 12 spørgsmål på kursusniveau ud over de spørgsmål, der er formuleret på AU-, studienævns- og uddannelsesniveau. En anden ændring er, at de studerende nu modtager en mail med direkte link til den enkelte evaluering i Blackboard, frem for selv at skulle finde den under kurset. De første erfaringer fra dette semesters evalueringer er positive. Svarprocenterne er markant højere end sidst.

Sæt tid af i undervisningen til evaluering

For at få flest mulige studerende til at svare opfordres alle undervisere til at afsætte tid ved den næstsidste undervisningsgang til, at de studerende kan udfylde evalueringen. Undervisere kan følge resultatet løbende, så snart de første fem har svaret. Er svarprocenten for lav, kan man som noget nyt genpublicere spørgeskemaet. På sidste undervisningsgang drøftes resultatet med de studerende.

Der arbejdes løbende på systemforbedringer på baggrund af feedback fra undervisere og studerende, og der er flere forbedringer på vej til systemet. HE Studier modtager fortsat gerne feedback fra brugerne. Er du eller dine kolleger i tvivl om, hvordan I opretter, udfylder og publicerer jeres kursusevalueringer, afholder HE Studier gerne workshops på institutterne. Eller du kan se nærmere instrukser på hjemmesiden om digital evaluering.

Skriv til kursusevaluering.health@au.dk med feedback eller ønsker om en workshop.


Nye funktioner i kursusevalueringen i Blackboard

 • Evalueringsskema og rapport er struktureret, så der først kommer spørgsmål på AU-niveau, derefter HE-niveau og til sidst på kursusniveau.
 • Der kan tilføjes 12 spørgsmål på kursusniveau, og der kan tilføjes flere spørgsmål ad gangen.
 • Spørgsmålene bliver vist på evalueringsskemaet i samme rækkefølge, som de er tilføjet i.
 • Man kan kopiere spørgsmål fra andre evalueringsskemaer.
 • Man kan få oprette egne spørgsmål i spørgsmålsbanken. Ønsker sendes til kursusevaluering.health@au.dk.
 • Spørgeskemaet kan genpubliceres, når det er lukket, hvis man f.eks. flytter undervisningen, eller svarprocenten er for lav.
 • Sproget i rapporten kan nemt skiftes mellem dansk og engelsk. Rapporten følger brugerens sprogvalg. Funktionen forventes at virke fra slutningen af november.
 • De studerende får besked om evalueringen via mail med direkte link til evalueringen.
 • Svar på fritekstfelter kan hentes umiddelbart efter kursusevalueringen er lukket, så den kursusansvarlige underviser ikke skal vente til februar. Funktionen forventes at virke fra slutningen af november.
 • Der er oprettet ensartet likert-skala, så der ikke kan opstå fejl i data.
 • Rapporter uden kommentarfelter kan hentes i Blackboard og printes som pdf. 

Yderligere oplysninger

Spørgsmål kan sendes til kursusevaluering.health@au.dk

Administrativt, Videnskabelig medarbejder, Institut for Biomedicin, Health, Uddannelse, Teknisk/administrativ medarbejder, Institut for Folkesundhed, Institut for Klinisk Medicin, Institut for Odontologi, IOOS