Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kvalitet i uddannelserne: ”Vi ved, hvad der gør en forskel”

Hvis vi skal øge kvaliteten i universitetsuddannelserne, handler det først og fremmest om at udvikle undervisningen. En uddannelsesforsker ved Aarhus Universitet har opskriften.

29.11.2013 | Peder Holm Pedersen

Øget kvalitet på de videregående uddannelser stiller krav til underviserne. Men hvad skal der til? Tina Bering Keiding, der forsker i universitetspædagogik og  -didaktik ved Aarhus Universitet, ved hvad der virker, når det handler om undervisningsudvikling.

”Fra uddannelsesforskningen ved vi en masse om, hvad der gør en forskel og skaber god undervisning. Den viden skal universiteterne bringe i spil og bruge til systematisk at udvikle undervisningen. For selvom undervisningen ikke længere lever op til fordommene om støvede lektorer, der lirer de samme timelange forelæsninger af år efter år, er der stadigt stort behov for at forskningsbasere undervisningens didaktiske dimension,” siger Tina Bering Keiding, der forsker i universitetspædagogik ved Aarhus Universitet. Hun tilføjer:

”Hvis man virkelig vil øge kvaliteten af universitetsuddannelserne er det her, man skal sætte ind, med forskningsbaseret undervisningsudvikling og målrettet forskningsformidling.”

Nye tiltag udvikler undervisningen

Ifølge Tina Bering Keiding er det noget, universiteterne i stigende grad er opmærksomme på. Også på hendes eget, Aarhus Universitet, hvor der er oprettet fire pædagogiske centre, som har til formål at udvikle undervisningen på Universitetet. Hun er selv ansat på det ene, CUDIM, Center for Undervisningsudvikling og Digitiale Medier ved Aarhus Universitet.

Et af de nye tiltag er eksempelvis en række tværfaglige, arbejdsmarkedsorienterede fag til kandidatstuderende på de humanistiske uddannelser.

”Fra uddannelsesforskningen ved vi, at problemløsende undervisningsforløb bidrager positivt til de studerendes læringsudbytte, men også at arbejdsformen rummer en række udfordringer. Derfor gennemføres der også et større følgeforskningsprojekt, som fokuserer på forskellige modeller for arbejdsmarkedsorientering og tværfaglighed samt på de studerendes oplevelser af modellernes potentialer og udfordringer. ”


Kontakt
Tina Bering Keiding, lektor ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet 
Tlf: 2442 4656
E-mail: tbk@dpu.dk

Samarbejde, Alle grupper, Alle AU-enheder, Uddannelse