Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kvinder med formodede HPV-bivirkninger havde oftere psykisk sygdom inden vaccination

Ny forskning fra Aarhus Universitet viser, at kvinder, der er henvist til et HPV-center, oftere har indløst en recept på psykiatrisk medicin eller været indlagt af psykiske årsager i op til fem år, før de fik vaccinen.

19.09.2017 | Helle Horskjær Hansen

29 procent af henviste kvinder til landets HPV-centre har indløst en recept på psykiatrisk medicin i løbet af fem år inden vaccinationen, mens tallet er 17 procent for de HPV-vaccinerede kvinder generelt.

29 procent af henviste kvinder til landets HPV-centre har indløst en recept på psykiatrisk medicin i løbet af fem år inden vaccinationen, mens tallet er 17 procent for de HPV-vaccinerede kvinder generelt.

Svimmelhed, hovedpine, træthed og lammelser. Sådan beskriver unge piger og kvinder nogle af deres symptomer, når de bliver henvist til et af landets fem HPV-centre. Disse centre har til opgave at undersøge og hjælpe kvinder med formodede bivirkninger.

Nu viser forskning fra Aarhus Universitet, at 29 procent af de henviste kvinder over 18 år har indløst en recept på psykiatrisk medicin i løbet af fem år inden vaccinationen, mens tallet er 17 procent for de HPV-vaccinerede kvinder generelt.

”Vi kan se, at de piger, som er blevet henvist til HPV-centrene gik mere til lægen og at de i højere grad havde været i behandling for psykisk sygdom inden de fik vaccinen sammenlignet med HPV-vaccinerede piger generelt. Altså adskiller mange af de henviste piger sig allerede inden, de bliver vaccinerede,” fortæller ph.d.-studerende og hovedforfatter af studiet, Tina Lützen fra Aarhus Universitet.

Resultaterne, der netop er blevet publiceret i tidsskriftet Clinical Epidemiology, bygger på data fra 1496 piger og kvinder, som har været henvist til et HPV-center i 2015.

Hvilke piger oplever bivirkninger?

Forskerne har undersøgt brugen af psykiatrisk medicin som ADHD medicin, angstmedicin, antidepressiv medicin og antipsykotika, samt om kvinderne har været indlagt med en psykiatrisk diagnose som skizofreni, depression, angst, spiseforstyrrelse og ADHD,  i op til fem år før, de blev vaccineret.

”Vi håber at studiet kan bidrage med større viden om, hvad der kendetegner de piger, der bliver henvist på grund af mistanke om bivirkninger efter HPV-vaccination. Og selv om dette fortsat kun er en lille brik i puslespillet, håber vi, at denne viden vil kunne bruges fremadrettet i den videre forskning i mulige årsager til, hvorfor nogle piger oplever symptomer efter HPV-vaccinen”, siger Tina Lützen.

Dorte Rytter, der er lektor på Aarhus Universitet og hovedvejleder på projektet, er overrasket over, at resultaterne er så entydige, men gør samtidig opmærksom på, at feltet er meget komplekst.

”Resultaterne kan øge forståelsen af, at der kan være  andre faktorer, der kan spille en rolle i udviklingen af de symptomer, disse kvinder oplever. Det er også vigtigt at understrege, at studiet ikke kan bruges til at konkludere noget om, hvorvidt vaccinen spiller en rolle i udviklingen af de oplevede symptomer”, fortæller Dorte Rytter.

Bag om resultatet

Studiet er et case-kontrolstudie.

Samarbejdspartnere: Lægerne fra de fem HPV-centre.

Økonomisk støtte: Lundbeckfonden og Novo Nordisk Fonden gennem forskningsprogrammet PROCRIN.

Læs artiklen Psychiatric conditions and general practitioner attendance prior to HPV vaccination and the risk of referral to a specialized hospital setting because of suspected adverse events following HPV vaccination: a register-based, matched case–control study.

Kontakt

Ph.d.-studerende Tina Lützen
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Sektion for Epidemiologi
Tlf.: 22 41 07 22
Mail: tina.lutzen@ph.au.dk

Lektor Dorte Rytter
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Sektion for Epidemiologi
Tlf.: 60 38 12 98
Mail: dr@ph.au.dk

Forskning, Ph.d.-studerende, Institut for Folkesundhed, Health, Offentligheden/Pressen, Health, Videnskabelig medarbejder, Teknisk/administrativ medarbejder