Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Læger udskriver mindre penicillin til nyfødte

Et nyt studie fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital viser, at der bliver udskrevet færre recepter på antibiotika til helt små børn. Det er godt nyt, for medicinen har skadelige bivirkninger. Samtidig viser studiet, at jo ældre børnene var, da de oplevede den første vinter, des højere var risikoen for, at de fik antibiotika.

03.10.2017 | Helle Horskjær Hansen

Børn får oftest antibiotika i vintermånederne, og forskerne fandt ud af, at fødselsmåneden har betydning for, hvor udsatte børn er for at få en antibiotikabehandling. Jo ældre børnene var, da de oplevede deres første vinter, des højere var risikoen for, at de fik udskrevet en recept på antibiotika. Foto: Colourbox.

Børn får oftest antibiotika i vintermånederne, og forskerne fandt ud af, at fødselsmåneden har betydning for, hvor udsatte børn er for at få en antibiotikabehandling. Jo ældre børnene var, da de oplevede deres første vinter, des højere var risikoen for, at de fik udskrevet en recept på antibiotika. Foto: Colourbox.

Lægerne har ikke længere så travlt med at skrive recepter ud på antibiotika til børn. En undersøgelse fra AU, AUH og i samarbejde med University of North Carolina i USA viser, at danske læger udskriver færre recepter på penicillin, efter Sundhedsstyrelsen indførte landsdækkende vaccinationsprogrammer for pneumokoksygdom i 2007 og 2010 og mere restriktive kliniske retningslinjer for, hvornår lægen udskriver penicillin på recept.

Forskerne fandt, at andelen af småbørn i Danmark, der fik antibiotika mindst en gang i deres første leveår faldt fra 40,7 procent af børn født i 2004 til 34,6 procent af børn født i 2012. 

Resultaterne er for nylig offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift om sundhed og sygdomme i børn, Pediatrics.

”Vores resultater understreger, hvor vigtigt det er at vaccinere børn mod pneumokoksygdom som en del af en bred indsats for at reducere unødig udskrivning af recepter på antibiotika og undgå komplikationer, der er relateret til pneumokoksygdom. Udbredt brug af antibiotika medfører resistens over for antibiotika, og det udgør en seriøs trussel mod folkesundheden verden over, siger en af forfatterne bag studiet Henrik Toft Sørensen fra Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet og Klinisk Epidemiologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital.    

Ældre børn får mere antibiotika 

Børn får oftest antibiotika i vintermånederne, og forskerne fandt ud af, at fødselsmåneden har betydning for, hvor udsatte børn er for at få en antibiotikabehandling. Jo ældre børnene var, da de oplevede deres første vinter, des højere var risikoen for, at de fik udskrevet en recept på antibiotika. 

”Børn født fra marts til maj er mere udsatte. Vores fund kan have vigtige implikationer for fremtidig forskning i brugen af antibiotika til børn, da nogle børn i sagens natur kan være mere påvirkede af langsigtede bivirkninger ved brug af antibiotika, simpelt hen på grund af, hvilken tid på året, de er født,” siger Henrik Toft Sørensen.

Unødvendig brug af antibiotika i den tidlige barndom kan  føre til øget risiko for kroniske sygdomme som astma eller allergi blandt børn. Tidligere studier har vist, at cirka 20 – 50 procent af recepter på antibiotika til børn bliver udskrevet, selv om barnet har en ikke-bakteriel infektion i de øvre luftveje. Eftersom antibiotika generelt ikke er effektive mod denne slags infektioner, er de et eksempel på en unødvendig brug af antibiotika.

”Vi har gennemført dette studie for at beskrive, hvordan udskrivelsen af recepter på antibiotika til småbørn har ændret sig i Danmark. Sundhedsstyrelsen introducerede landsdækkende pneumokok-vaccination, som første gang bliver givet, når barnet er tre måneder mod blandt andet lungebetændelse, samtidig kom nye retningslinjer for udskrivning af recepter på antibiotika, hvilket ifølge vores hypotese må have påvirket udskrivelsen af recepter på antibiotika,” forklarer Henrik Toft Sørensen. 

Forskerne analyserede danske registerdata på mere end en halv million børn født fra 2004 til og med 2012. 

Bag om resultatet

Studiet er registerforskning Bag studiet står forskere fra Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet og Klinisk Epidemiologisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital samt forskere fra University of North Carolina at Chapel Hill i USA.

Studiet er finansieret af Institut for Klinisk Medicin AU, Klinisk Epidemiologisk Afdeling AUH og National Institutes of Health.

Læs den videnskabelige artikel “Trends in Antibiotic Use by Birth Season and Birth Year” 

Kontakt

Klinisk lærestolsprofessor Henrik Toft Sørensen
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og 
Aarhus Universitetshospital, Klinisk Epidemiologisk Afdeling
Tlf.: 87 16 82 15
hts@clin.au.dk

 

 

Forskning, Offentligheden/Pressen, Institut for Klinisk Medicin, Health, Ph.d.-studerende, Health, Teknisk/administrativ medarbejder, Videnskabelig medarbejder