Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Lægestuderende lærer teaming som ledelsesværktøj – sundhedsvæsenet har ikke brug for små konger

I et komplekst sundhedsvæsen er det ikke nok at kunne sin ’Lean’, og derfor har Institut for Klinisk Medicin og Region Midt igangsat et nytænkende lederkursus for studerende med interesse i lægelig ledelse på organisatorisk niveau. På fredag er de første kursister færdige.

05.10.2017 | Nanna Jespersgård

Det er væsentligt, at læger indgår i den organisatoriske ledelse i sundhedsvæsnet, men i en moderne verden er det lærende organisationer, der er brug for - ikke små konger, siger Marie Storkholm, der står bag kurset.

Evnen til at samarbejde er en kompetence, der efterspørges af vores aftagere på bl.a. hospitalerne, siger institutleder Kristjar Skajaa.

16 lægestuderende har i denne uge premiere på en række nye forslag til løsning af problemstillinger på nogle af de afdelinger af Aarhus Universitetshospital, hvor Institut for Klinisk Medicin har studerende i klinikophold.

Et forslag er nyskabelsen ”Dit forløbshæfte” til akut indlagte hjertepatienter – et andet er en ny metode til at booke operationer på en afdeling, hvor akutte og planlagte operationer håndteres sideløbende.

Fælles for løsningsforslagene er, at de er udviklet i teams af et hold studerende på 3. semester af kandidatuddannelsen, der med ugens udgang afslutter det første danske kursus i lægelig ledelse, der bruger teaming og design som redskaber til at igangsætte og facilitere forandrings- og procesledelse.

Design gør det luftige håndgribeligt

Design er medtænkt, fordi det tvinger lægestuderende til at udvikle håndgribelige fysiske løsninger, så det hele ikke bliver ved snak og processer. Teaming er omdrejningspunkt, fordi Danmark i fremtiden får brug for læger, der, som kursusansvarlig Marie Storkholms ord formulerer det, supplerer klassiske ledelsesredskaber som organisatorisk indsigt og forretningsfilosofier som fx ’Lean’, der handler om at slanke og effektivisere organisationen.

”Vi ved fra forskning, at det på en lang række parametre er væsentligt, at læger indgår i den organisatoriske ledelse i sundhedsvæsnet. Men i en moderne verden er det lærende organisationer, der er brug for, snarere end små konger, der kan drive selv,” siger Marie Storkholm og henviser til, at samme tænkning gør sig gældende, når Aarhus Universitetshospital fjerner et ledelseslag i de såkaldte hospitalscentre for i stedet at uddelegere mere ansvar til afdelingsledelserne.

Skal kunne samarbejde på tværs

Også Kristjar Skajaa, leder af Institut for Klinisk Medicin, som uddannelsen på kandidatniveau hører under, peger på, at læger skal være gode til at samarbejde på tværs af organisationen.

”Det er helt nødvendigt for at skabe forbedringer, og det er samtidig kompetencer, der efterspørges af vores aftagere på hospitalerne og sundhedsvæsenet i øvrigt,” siger Kristjar Skajaa.

Marie Storkholm var ved at færdiggøre en ph.d. i forandringsledelse ved Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet og Karolinska Instituttet i Stockholm, da hun blev bedt om at udvikle det nye kursus. Når Marie Storkholm ikke skriver ph.d., er hun speciallæge i gynækologi og obstetrik tilknyttet Kvindesygdomme & Fødsler på Aarhus Universitetshospital, som er en af de afdelinger, der har været under lup på kurset.

Afdelingen har nemlig udfordringer med at planlægge og udnytte kapaciteten, fordi der sideløbende med planlagte operationer også skal afvikles en del akutte, som selvfølgelig prioriteres højest – eksempelvis kejsersnit. En af problemerne har været, at forskellige operationstyper bookes i et system, der ikke giver noget overblik på tværs.

En enkel løsning på et komplekst problem

"De lægestuderende foreslår en løsningsmodel, hvor sekretærerne, der normalt sidder i hver deres team med hver deres type operationer, mødes om en fælles bookingtavle for sammen at koordinere fx udnyttelsen af operationstider,” fortæller Marie Storkholm.

Mødet om tavlen – eksemplets hjælpsomme design – gør det muligt at løfte blikket fra egne opgaver og få indsigt i de andres, hvilket medfører større fælles ansvar for de opgaver, der går på tværs. Marie Storkholm hæfter sig også ved, at de studerende med afsæt i deres nye viden om teaming som ledelsesværktøj udstyrer sekretærerne med et dagligt ansvar, som de ikke tidligere har haft.

”Det er en enkel, men nytænkende løsning på et komplekst problem, og løsningen er jo opstået, fordi de studerende har drøftet alle arbejdsgange med alle involverede ansatte,” siger Marie Storkholm, der understreger, at hun selvfølgelig ikke ved, om afdelingen i sidste ende vælger at implementere løsningsforslaget.

Problemer med at rekruttere

Baggrunden for det nye kursus er regionens og instituttets voksende erkendelse af, at det er svært at rekruttere læger med mod på organisatorisk ledelse. Der ligger et nyoprettet obligatorisk 6-timers kursus på 4. semester af kandidatuddannelsen, men det batter for lidt. Ønsket har også været at introducere ledelse som noget, der udfordrer og supplerer lægestudiets klassiske opbygning baseret på individuelle præstationer og der kan vække de studerendes interesse allerede i studietiden.

Kurset slutter med udgangen af ugen, hvorefter det evalueres, inden instituttet og regionen tager stilling til, hvorvidt og hvordan der følges op.


Kurset i stikord:

  • Kurset åbner med tre døgn i internat med fokus på personligt lederskab og teambuilding.
  • Næste skridt er gruppevis dataindsamling i klinik med brug af antropologiske metoder, primært observation og interviews.
  • Undervisningen i at arbejde med ’design’ ligger i en workshop med innovationsvirksomheden Emento, der også samarbejder med Aarhus Universitetshospital om udvikling af en app til patienter.
  • Samarbejdspartnere er studerende, innovations- og ledelseseksperter fra Stifinder og Kaospiloterne, repræsentanter fra Region Midt samt ledere på Aarhus Universitetshospital og Institut for Klinisk Medicin. Det brede samarbejde sikrer sammenhæng i lederudviklingen på alle niveauer fra det prægraduate til koncernledelsesniveau. 

Kontakt:

Læge og ph.d.-studerende Marie Storkholm
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin
Aarhus Universitetshospital, Kvindesygdomme & Fødsler
Mail: Marie.storkholm@skejby.rm.dk
Mobil: 61 26 38 49

Lægestuderende på kurset:
Pelle Harris Krog, mobil 31167934
Nanna Sutter, mobil 52199715.

Uddannelse, Sundhed og sygdom, Videnskabelig medarbejder, Institut for Klinisk Medicin, Health, Udvekslingsstuderende, Health, Studerende, Ekstern målgruppe, Kommende studerende