Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Luftkvalitet påvirker skolebørns præstationer

Når koncentrationen af kuldioxid i klasseværelset falder, klarer eleverne sig bedre i tests. Forskere fra Aarhus Universitet står bag en ny undersøgelse, der viser en direkte sammenhæng mellem luftkvalitet og skolebørns koncentrations- og præstationsevne.

23.04.2015 | Kim Harel

Et nyt aarhusiansk studie viser en klar sammenhæng mellem luftkvaliteteten i klasselokalet og elevernes koncentrationsevne. (Foto: Colourbox)

I det hidtil mest robuste studie af luftkvalitetens betydning for skoleelevers evne til at løse opgaver, der kræver høj koncentration, har forskere fundet en signifikant sammenhæng mellem adgangen til frisk luft i et lokale og børns præstationsevne.   

De udsatte i alt fire klasser på to skoler i Aarhus Kommune for forskellige niveauer af frisk luft. Frisklufttilførelsen blev styret fra decentrale ventilationsanlæg installeret i forbindelse med forsøget.

God luft giver bedre testresultater
Børnene, som alle gik i femte klasse, fik udleveret i alt fire tests med opgaver inden for dansk- og matematikfagene. Efterfølgende kunne forskerne analysere sammenhængen mellem antallet af korrekte besvarelser og luftkvalitet.

”Jeg tror, de fleste kender fornemmelsen af at blive døsig og ukoncentreret, når man har siddet i et rum i lang tid med mange mennesker og for lidt ventilation. En enkelt tidligere undersøgelse giver videnskabelige indikationer på, at luftkvalitet har betydning for børns koncentrationsevne.  Med vores undersøgelse vil vi gerne skaffe mere sikker  viden om effekten af dårligt indeklima på børn. Det er helt afgørende, hvis vi vil ændre på det dårlige indeklima, som findes alt for mange steder på danske skoler i dag,” siger Steffen Petersen, leder af forskergruppen for indeklima og byggeri på Aarhus Universitet.

Når klasseværelserne fik en øget tilførsel af frisk luft, klarede eleverne sig op til syv procent bedre, end når de arbejdede med opgaverne i deres sædvanlige indeklima. I den friske indendørsluft kunne børnene nå at løse signifikant flere opgaver inden for ti minutter uden at øge deres fejlprocent.

Disse resultater er netop blevet publiceret i det videnskabelige tidsskrift Indoor Air.

Læs den videnskabelige artikel her

Dårlig luftkvalitet på mange skoler
Ifølge Steffen Petersen blev forsøgsskolerne udvalgt fordi, de havde et indeklimaniveau, der svarer til den normale standard i Danmark, og blandt andet derfor ser han med bekymring på resultaterne:

”De skoler, vi udvalgte, er helt almindelige danske folkeskoler hvad angår indeklima. Derfor er det bekymrende, at vi ser et CO2-niveau, der er to til tre gange så højt, som det man i dag tillader i nybyggeri. Helt konkret betyder det, at de børn, der starter på en nybygget skole får et væsentligt sundere og mere produktivt læringsmiljø end det, vi tilbyder flertallet af danske skolebørn."

Forskerne har endnu ikke videnskabeligt belæg for at vurdere luftkvalitetens langsigtede betydning for læring i skolen. Indtil videre kan de blot konstatere, at der er en sammenhæng mellem mængden af frisk luft tilgængelig i lokalet og koncentrationsevne.

Kuldioxid i luften i et lukket klasselokale stammer primært fra almindelig respiration.

Børn mærker ikke, når koncentrationen svigter
Noget særligt bemærkelsesværdigt ved den aarhusianske undersøgelse er, at børnene, som deltog i forsøget, ikke gav udtryk for, at de følte sig ukoncentrerede i testsituationen i den dårlige luft. De bemærkede heller ikke, at de klarede sig ringere.

”Børnene gav ikke udtryk for, at de var mærkbart påvirkede af luftkvaliteten. Måske skyldes det, at de har svært ved at forholde sig beskrivende til indeklimaet. Undersøgelsen er derfor særlig vigtig, fordi den viser,  at indeklimaet kan være dårligt og have negative konsekvenser – også selvom børnene ikke klager over det. Nu vil vi gerne et spadestik dybere og finde ud af, hvad det rent faktisk er for mekanismer, der er årsag til sammenhængen mellem luftkvalitet og koncentrationsevne,” siger Steffen Petersen.

Undersøgelsen rejser en lang række nye spørgsmål vedrørende luftkvalitetens betydning i skolerne. Forskerne påtænker derfor at gennemføre flere forsøg med flere børn og samtidig registre deres fysiologiske og adfærdsmæssige responser på luftkvalitet.

Forskerne vil også undersøge, om der er grupper af børn, som lader sig påvirke mere af indeklimaet end andre.

Baggrund

Forskere og studerende fra Aarhus Universitet udførte forsøgene med luftkvalitet i skoleklasser i samarbejde med Aarhus Kommune og ventilationsfirmaet Airmaster.

Læs mere i den videnskabelige artikel

Kontakt

Steffen Petersen, adjunkt, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet: stp@eng.au.dk

Forskning, Offentligheden/Pressen, Ekstern målgruppe, Aarhus Universitet