Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Mere end 9.800 ansøgere har Aarhus Universitet øverst på ønskelisten

9.833 ansøgere har i år valgt en uddannelse ved Aarhus Universitet som deres førsteprioritet. Det svarer nogenlunde til samme høje niveau som i 2016. I alt har Aarhus Universitet modtaget 26.753 ansøgninger – omkring samme niveau som sidste år. Det viser de foreløbige ansøgertal. På blandt andet datalogi, matematik og ingeniøruddannelserne ses en fremgang i førsteprioritetsansøgningerne.

05.07.2017 | Camilla Schrøder

9.833 ansøgere har i år valgt en uddannelse ved Aarhus Universitet som deres førsteprioritet. Det svarer nogenlunde til samme høje niveau som i 2016. Foto: Melissa Bach Yildirim

Der er igen i år stor søgning til Aarhus Universitet, og det bliver positivt modtaget af universitetets prorektor for uddannelse.

”Det er en stor glæde, at så mange unge prioriterer Aarhus Universitet, når de vælger uddannelsessted. Vi har et attraktivt udbud af uddannelser og et stærkt studiemiljø – både fagligt og socialt, og det tiltrækker mange ansøgere”, siger Berit Eika, der håber at se mange dedikerede og ambitiøse studerende i bunken.

Se samlede oversigt over ansøgninger

Især førsteprioritetsansøgningerne har hendes store opmærksomhed.

”Vi ved, at studerende, der optages på deres førsteprioritet, har større sandsynlighed for at gennemføre den uddannelse, de går i gang med. Når man får sit højeste ønske opfyldt, øger det motivationen - akkurat som når man får sit drømmejob. Derfor er jeg særligt glad for at se, at mange igen i år har sat en uddannelse ved Aarhus Universitet øverst på ønskelisten”, siger Berit Eika.

Hun hæfter sig især ved flere førsteprioritetsansøgere både inden for ingeniørområdet og datalogi, hvor der er høj efterspørgsel på arbejdskraft.

”Det viser, at vores indsats for at styrke ingeniørområdet har båret frugt. Og så ser jeg den positive interesse for vores it-uddannelser som et godt afsæt for Aarhus Universitets nye digitaliseringssatsning, der skal bidrage til at uddanne flere dimittender med digitale kompetencer til fremtidens arbejdsmarked”.

De foreløbige opgørelser viser, hvordan ansøgningerne fordeler sig på optagelsesområder.

 

Science and Technology (ST)

Den samlede søgning til ST fortsætter på et stabilt højt niveau. Specielt uddannelserne datalogi, matematik og matematik-økonomi går frem i førsteprioritetsansøgninger med hhv. 20,2 pct., 44,4 pct. og 29,1 pct. i forhold til 2016.

Også søgningen til ingeniøruddannelserne oplever fortsat høj interesse, og antallet af førsteprioritetsansøgninger er her steget med 9 pct. Det er især diplomuddannelserne inden for IKT og bygningsområdet, der oplever fremgang.

 

Arts

På Arts er det samlede antal ansøgninger steget med 7 pct. Det samme gælder førsteprioritetsansøgninger. Stigningen kan primært forklares med den interne omorganisering af sprogfagene, hvor de hidtidige uddannelser i virksomhedskommunikation med fremmedsprog på Aarhus BSS er flyttet til helt nye virksomhedskommunikationsuddannelser med fremmedsprog på Arts. Her er alle sprogmiljøerne nu samlet på et institut. Derudover er der en stigning i førsteprioritetsansøgningerne til eksempelvis nordisk, engelsk og spansk. Til gengæld er søgningen til især antropologi og religionsvidenskab gået tilbage.

 

Aarhus BSS

Aarhus BSS er gået 13 pct. tilbage i det samlede antal ansøgninger – og 12 pct. på førsteprioritetsansøgningerne. Størstedelen af tilbagegangen skyldes, at alle de erhvervssproglige uddannelser nu er samlet på Arts med det formål at styrke sprogfagene på Aarhus Universitet. Derudover ses især en tilbagegang på jura og HA-uddannelserne i Aarhus.

 

Health

På Health er ansøgningstallet gået frem med 5 pct. og førsteprioritetsansøgninger med 2 pct. Stigningen skal især tilskrives en øget søgning til medicinuddannelsen, som har fået 6 pct. flere førsteprioritetsansøgninger sammenlignet med 2016. Også odontologi går markant frem med en stigning på 9,9 pct. med Aarhus Universitet som førstevalg.

Læs mere om optaget på Health

 

Ansøgerne får den 28. juli besked om, hvorvidt de er optaget.

 Yderligere oplysninger:

Pressechef Anders Correll, 28 99 22 35

 Kommunikationsmedarbejder Camilla Schrøder, 40866243

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Universitetsledelsens Stab