Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Millionstipendier til forskere fra Aarhus

Seks forskere fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital har netop modtaget stipendier fra Novo Nordisk Fonden.

15.04.2014 | Helle Horskjær Hansen

Torsdag den 10. april 2014 fik seks forskere fra Aarhus overrakt stipendier og gav en kort introduktion til deres forskningsprojekter.

Torsdag den 10. april 2014 fik seks forskere fra Aarhus overrakt stipendier og gav en kort introduktion til deres forskningsprojekter.

Forskning i kræft, hjertekarsygdomme og behandling af diabetes i almen praksis. Det er nogle af emnerne for de forskningsprojekter, Novo Nordisk Fonden valgte at støtte økonomisk med stipendier.

Alle modtagerne er fundet på baggrund af ansøgninger og udvalgt af Novo Nordisk Fondens videnskabelige komiteer, hvis medlemmer selv er forskere og eksperter inden for deres respektive områder.

Blandt stipendierne blev ”Novo Nordisk Fondens postdoc-stipendie til forskning i udlandet” også uddelt for første gang. Det fireårige stipendie på op til fire millioner kroner gør det muligt for en dansk forsker at blive ansat i tre år ved en udenlandsk forskningsinstitution og herefter vende hjem og fortsætte sit forskningsprojekt.

En af modtagerne af dette var Anders Etzerodt, Aarhus Universitet, der skal undersøge en bestemt celletype i immunforsvaret, som ser ud til at være en medvirkende årsag for udviklingen af kræft. Han får nu mulighed for at bruge tre år ved Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy, Frankrig.

Hæder til Aarhus-forskere

I alt blev der uddelt stipendier til 16 forskere, hvoraf de seks altså er fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

Overlæge, professor, dr.med. Steen Dalby Kristensen
Projektets titel: Årsager til, at aspirin (hjertemagnyl) ikke forebygger blodprop hos alle hjertepatienter.
Aarhus Universitet, Klinisk Medicin og Aarhus Universitetshospital, Afdeling for Kardiologi
Bevilling: 5 millioner kr. over 5 år

Overlæge, ph.d., dr.med. Lars Rejnmark
Projektets titel: Betydning af vitamin D-parathyreoidea-aksen for sundhed og sygdom.
Aarhus Universitet, Klinisk Medicin og Aarhus Universitetshospital, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling
Bevilling: 5 millioner kr. over 5 år

Ph.d. Karen-Lise Garm Spindler
Projektets titel: Klinisk anvendelighed af cellefrit DNA ved behandling af patienter med tarm kræft.
Aarhus Universitet, Klinisk Medicin og Aarhus Universitetshospital, Onkologisk Afdeling
Bevilling: 5 millioner kr. over 5 år

Ph.d. Anders Etzerodt
Projektets titel: Karakterisering og terapeutisk udnyttelse af CD163 og CD163 udtrykkende makrofager i cancer.
Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin
Forskningssted i udlandet: Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy, Frankrig
Bevilling: 4 millioner kr. over fire år

Praktiserende læge, ph.d. Jette Møller Ahrensberg
Projektets titel: Alvorligt syge børn i almen praksis – En undersøgelse med fokus på børnekræft. Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Center for Forskning i Cancerdiagnostik i Praksis, Forskningsenheden for Almen Praksis
Bevilling: 500.000 kr. over to år

Ph.d. Morten Charles
Projektets titel: Behandling af diabetes i almen praksis – Kan det gøres endnu bedre?
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Almen Praksis
Bevilling: 1 million kr. over 4 år


Om stipendierne:

Formålet med uddelingen af stipendierne er at støtte forskning af allerhøjeste kvalitet. Novo Nordisk Fonden arbejder målrettet mod at finde de bedste forskningsprojekter og ønsker at give forskerne de bedst mulige betingelser for at udføre visionær forskning. Fælles for projekterne er, at de kan medvirke til at skabe bedre behandling af sygdomme, idet det er en høj prioritet for Novo Nordisk Fonden at bidrage til at forbedre sundheden for mennesker.

Kilde: Novo Nordisk Fonden

Navnenyt, Offentligheden/Pressen, Health, Health, Bevillinger og priser, Teknisk/administrativ medarbejder, Ekstern målgruppe, Videnskabelig medarbejder, Ph.d.-studerende, Forskningsårsstuderende