Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Mindeord: Forhenværende universitetsdirektør Stig Møller (80)

Universitetet har med sorg erfaret, at den tidligere direktør for Aarhus Universitet, cand.jur. Stig Møller, er død. Stig Møller var direktør for Aarhus Universitet i 28 år, fra 1979-2007. Han var kendt for at holde universitetets omkostninger i stramme tøjler med et motto om ”bedst og billigst”, og han var en væsentlig drivkraft i universitetets succes både nationalt og internationalt.

18.09.2019 | Ida Hammerich Nielson

Universitetsdirektør Stig Møller til en julefrokost på Aarhus Universitet i 2005.

Den 18. april 1988 klippede universitetsdirektør Stig Møller en symbolsk ledning over for at markere, at Registraturen var kommet ind i edb-alderen. Kilde: Aarhus Universitets Historie 1978-2003

"Man løber ikke fra, at man er jyde" - tiltrædelsesportræt i universitetsavisen "Information og debat" anno 1979.

”Stig Møller var som direktør god til at tænke langt frem. Han var flittig, velforberedt og havde altid gennemtænkt sagerne. Hans mærkesag var, at administrationen ikke måtte blive for omfattende, og når han mødtes med direktører fra andre universiteter, var han stolt over, at Aarhus Universitet havde den billigste administration.”

Sådan lyder det fra tidligere rektor for Aarhus Universitet Henning Lehmann, der som rektor arbejdede sammen med Stig Møller i perioden 1983-2002.

Det var udfordringen med at styre Aarhus Universitet gennem en periode med nedskæringer, der fik den jurauddannede Stig Møller til at flytte fra Sjælland og jobbet i Miljøministeriets Planstyrelse for at blive universitetsdirektør på Aarhus Universitet. Det sagde han i et interview i universitetsavisen ”Information og Debat” d. 5. oktober 1979:

”Vi er inde i en stagnationsperiode. Det er en spændende udfordring at indrette systemet sådan, at man også får det bedst mulige ud af den situation,” sagde Stig Møller, der gik ind i det nye arbejde med en klar opfattelse af administrationens opgave: Den skal sikre bedst mulige betingelser for den forskning og uddannelse, der foregår på Aarhus Universitet.

”Jeg mener, det er vigtigt, at administrationen forstår, at det er det, der er vores opgave, og at universitetet i øvrigt erkender, at administrationen er en vigtig funktion.”

Henning Lehmann husker Stig Møller som et stabilt og troværdigt menneske med en udpræget sans for diskretion. Stig Møllers sekretær gennem mere end 20 år, Birgit Svenningsen, nuværende chefsekretær i Universitetsledelsens Stab, husker ham som et venligt og imødekommende menneske med stor interesse for sine medarbejdere:

”Stig Møller var et menneske, som havde overskud til også at følge med i sine nære medarbejderes liv uden for de gule mure. Hans kontor på Nordre Ringgade var et klassisk eksempel på et papirarkiv med papirbunker overalt, men hvor Stig Møller med største lethed kunne identificere et relevant dokument i en papirstak til den videre drøftelse.”

Stig Møller blev født i 1939 i Aarhus. I 1966 blev han cand.jur. fra Københavns Universitet, hvorefter han fik arbejde som sekretær i Indenrigsministeriet. Da Ministeriet for Forureningsbekæmpelse (det senere Miljøministerium) blev oprettet i 1971, flyttede han derover, hvor han i 1976 blev udnævnt til kontorchef. Han tiltrådte stillingen som universitetsdirektør ved Aarhus Universitet i 1979.

Ved siden af stillingen som direktør for Aarhus Universitet varetog Stig Møller en række tillidshverv - blandt andet var han universitetets repræsentant i det nordiske universitetsadministratorsamarbejde fra 1979 til 2000, heraf som formand for styregruppen fra 1982 til 1988.

Stig Møller var med til at implementere lovændringerne for universiteterne i 1992 og 2003, og indførelsen af EDB i administrationen i sidste del af 1980’erne var en mærkesag for ham. Stig Møller spillede en vigtig rolle for at få det administrative til at fungere i kølvandet på de omfattende fusioner i 2006 og 2007.

Stig Møller var lystsejler og lystfisker, og efter sin pension i 2007 fortsatte han disse aktiviteter med stor passion.

Stig Møller var far, morfar og oldefar. Bisættelsen har fundet sted.

Æret være Stig Møllers minde.

Se oversigt over universitetsdirektører på AU gennem tiden

Navnenyt, Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Ekstern målgruppe