Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Mindfulness kan mindske smerter hos brystkræftpatienter med senfølger

Psykologisk behandling kan mindske smerterne og øge livskvaliteten for patienter behandlet for brystkræft, viser et nyt forskningsprojekt fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet.

28.08.2016 | Anne Westh, AUH

"Resultaterne af vores undersøgelse kan få betydning for mange kvinder behandlet for brystkræft. For nogle af kvinderne vil smerterne forblive en del af deres hverdag i mange år – og for nogle måske endda resten af livet", siger Maja Johannsen, psykolog, PhD-studerende og koordinator af projektet.

Ca.4.800 kvinder i Danmark rammes hvert år af brystkræft, der er den mest hyppige kræftform blandt kvinder. Behandlingen er forbedret de senere år, og i dag overlever 85% af de kvinder, som bliver diagnosticeret med brystkræft. Mange kvinder oplever fysiske eftervirkninger af deres sygdomsforløb, f.eks. smerter, selv længe efter behandlingen er afsluttet.

Netop denne udfordring danner baggrund for forskningsprojektet ”mindfulness og vedvarende smerter” for kvinder behandlet for brystkræft, hvis resultater netop er blevet accepteret i et de mest anerkendte internationale tidsskrifter, Journal of Clinical Oncology.

I undersøgelsen blev 129 kvinder, som oplevede moderate til svære smerter efter deres brystkræftbehandling, tilbudt at deltage i et forsøg, hvor de enten modtog et 8-ugers forløb med Mindfulness-Baseret Kognitiv Terapi (MBKT) eller kom på en venteliste.

Højere livskvalitet og færre smerter

Resultaterne viste, at kvinderne i MBKT-gruppen oplevede færre smerter, havde højere livskvalitet og brugte mindre smertestillende medicin end kontrolgruppen i op til 6 måneder efter at have deltaget i programmet.

"Resultaterne af vores undersøgelse kan få betydning for mange kvinder behandlet for brystkræft. For nogle af kvinderne vil smerterne forblive en del af deres hverdag i mange år – og for nogle måske endda resten af livet", siger Maja Johannsen, psykolog, PhD-studerende og koordinator af projektet, der udgår fra Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi ved Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet.

"Ved at tilbyde dem et 8-ugers MBKT program, oplever de gennem meditationsøvelser nye måder at forholde sig til deres smerter på. Resultaterne tyder på, at vi kan lindre deres smerteoplevelse og øge deres livskvalitet".

Baggrunden for projektet med mindfulness er en landsdækkende undersøgelse af 1.905 danske kvinder behandlet for brystkræft, hvor forskere fra Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi har undersøgt forekomsten af smerter 7-9 år efter deres brystkræftoperation. Resultaterne er offentliggjort i det anerkendte tidsskrift, Breast Cancer Research and Treatment.

"Resultaterne viser, at ca. hver 5. kvinde oplever smerter næsten dagligt eller flere gange dagligt. Set i lyset af, at der er tale om kvinder, som har afsluttet deres behandling for adskillige år siden, peger dette på en væsentlig udfordring i forhold til at afhjælpe smerter blandt tidligere brystkræftpatienter", siger en af forskerne bag undersøgelsen - professor, dr.med., Bobby Zachariae fra Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi.

Mere om forskningsprojektet:

  • Johannsen M, O’Connor M, O’Toole MS, Jensen AB, Højris I, Zachariae R. The Efficacy of Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) on Late Post-Treatment Pain in Women Treated for Primary Breast Cancer – A Randomized Controlled Trial. Journal of Clinical Oncology (in press)
  • Johannsen M, Christensen S, Zachariae R, Jensen AB. Socio-demographic, treatment-related, and health behavioral predictors of persistent pain 15 months and 7–9 years after surgery: a nationwide prospective study of women treated for primary breast cancer. Breast Cancer Research and Treatment, 2015. 152:645-658

Yderligere oplysninger:

Maja Johannsen,
Cand.psych., ph.d-studerende, Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi
Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital og
Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
Tlf. 87165956
Email: majajo@psy.au.dk


Bobby Zachariae
Professor, dr.med., Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi
Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital og
Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
Tlf. 871 65878 / 2423 5356
Email: bzach@aarhus.rm.dk

 

 

Forskning, Sundhed og sygdom, Offentligheden/Pressen, Institut for Klinisk Medicin, Institut for Klinisk Medicin, Teknisk/administrativ medarbejder, Ekstern målgruppe, Videnskabelig medarbejder