Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Mindfulness-træning hjælper KOL-patienter

Et nyt forskningsprojekt fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital viser, at otte ugers mindfulness-træning hjælper patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom(KOL), så de bedre kan håndtere angst og depression.

01.02.2018 | Anne West

KOL er en uhelbredelig lungesygdom med belastende fysiske symptomer som åndenød, hoste og slimdannelse i luftvejene. Desuden oplever mange KOL-patienter psykiske problemer som angst og depression i deres hverdag.

Forskere fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital har i samarbejde med forskere fra University of Cambridge (England) og Trinity College Dublin (Irland) fundet, at et 8-ugers psykologisk behandlingsprogram - såkaldt mindfulness-baseret kognitiv terapi - lindrer patienternes psykiske symptomer på angst og depression. Resultaterne tydede desuden på, at mindfulness-træningen lindrede patienternes fysiske symptomer.

Undersøgelsen er netop offentliggjort i det anerkendte lungemedicinske tidsskrift European Respiratory Journal.

Selv-omsorg styrker patienterne

De 84 KOL-patienter, der deltog i undersøgelsen, blev ved lodtrækning udtrukket til enten at modtage et 8-ugers mindfulness-træningsprogram som tillæg til den sædvanlige fysiske rehabilitering eller den fysiske rehabilitering alene. Mindfulness-træning lærer deltagerne meditationsøvelser med det formål at blive mere opmærksom på en ikke-dømmende måde over for både positive og negative oplevelser.

- Resultaterne  viste, at de patienter, der havde modtaget mindfulness-træning som tillæg til deres fysiske rehabiliteringsprogram oplevede væsentligt færre angst- og depressive symptomer efter behandlingen, i forhold til de patienter, der kun havde modtaget fysisk rehabilitering, siger psykolog og ph.d.-studerende Ingeborg Farver-Vestergaard, som har stået for projektet.

- Det var  især den øgede selv-omsorg, som er en del af mindfulness-træningen, der lindrede symptomerne på angst og depression–

- Det giver god mening, da vi har at gøre med en patientgruppe, som desværre ofte oplever bebrejdelse fra sig selv og andre på grund af tobaksrygningens rolle i udviklingen af KOL. Disse patienter har brug for en ordentlig portion selvværd for at få det bedre.

Mindfulness-træning forbedrer muligvis også fysiske symptomer

Mindfulness-træning kan muligvis også gavne patienternes fysiske tilstand, fortæller Ingeborg Farver-Vestergaard.

- Vi har i undersøgelser med andre patientgrupper, f.eks. kræftpatienter, fundet, at mindfulness-træning kan lindre fysiske symptomer som smerte. Vi håbede derfor på, at den psykologiske behandling også kunne påvirke KOL-patienters fysiske symptomer, f.eks. åndenød. Og faktisk så vi i vores studie en tendens til, at de patienter, der deltog i mindfulness-træningen, oplevede færre fysiske symptomer efter træningen, sammenlignet med de patienter, der ikke modtog mindfulness-træningen.

Godt nyt for en overset patientgruppe

Bobby Zachariae, professor ved Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, mener, at mindfulness-træningen er et godt supplerende behandlingstilbud.

- Mindfulness har potentiale til at gavne de mange KOL-patienter, der til daglig kæmper med store udfordringer. Det er en patientgruppe, som desværre stadig er relativt overset i vores samfund, , siger Bobby Zacharie

Han bakkes op af overlæge Anders Løkke fra Lungemedicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital. 

- Vi har længe vidst, at KOL-patienter har gavn af fysisk træning, men det er opløftende at se, at psykologiske træningsformer yderligere kan forbedre patienters velbefindende, siger Anders Løkke.

Fakta:

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

  • Omkring 430.000 danskere har KOL
  • KOL udvikler sig og opdages som regel først relativt sent i livet
  • Sygdommen skyldes oftest rygning og/eller luftforurening og arbejdsrelateret forurening
  • Det vigtigste og alvorligste symptom er tiltagende åndenød
  • Andre væsentlige symptomer er hoste, slimdannelse i luftvejene og træthed
  • Hver dag dør 16 danskere på grund af KOL
  • Ca. en tredjedel af KOL-patienter i rehabilitering oplever angst og depression
  • Angst og depression ved KOL er ofte forbundet med åndenød, nedsat aktivitetsniveau og social isolation

Bag om forskningsresultatet:

1.   Studietype: Randomiseret kontrolleret effektstudie

2.   Samarbejdspartnere: Anders Løkke og Elisabeth Bendstrup, Lungemedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital; Kai Ruggeri, University of Cambridge (UK); Frances Early, Addenbrooke’s Hospital (UK), Padraic Dunne and colleagues, Trinity College Dublin (Ireland)

3.   Ekstern finansiering: Lungeforeningens Forskningsfond; Aase og Ejnar Danielsens Fond; Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond; A. P. Møller and Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Lægevidenskabens fremme.

4. Link til originalartikel: Farver-Vestergaard I, O’Toole MS, O’Connor M, et al. Mindfulness-based cognitive therapy in COPD: a cluster randomised controlled trial. Eur Respir J 2018; 51: 1702082 :

https://doi.org/10.1183/13993003.02082-2017

Kontakt 

Ingeborg Farver-Vestergaard, psykolog og ph.d.-studerende, Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital
E-mail: ifarver@psy.au.dk 
Mobil: 20 62 10 05

Bobby Zachariae, professor, dr.med., Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital
E-mail: bzach@aarhus.rm.dk 
Tlf.: 87 16 58 78/24 23 53 56 

Anders Løkke, overlæge, Lungemedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
E-mail: andloe@rm.dk 
Mobil: 28 89 41 97

 

 

Forskning, Offentligheden/Pressen, Health, Health, Ph.d.-studerende, Teknisk/administrativ medarbejder, Videnskabelig medarbejder