Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ministeriet har godkendt tre nye IT-uddannelser på Aarhus Universitet

To nye bacheloruddannelser og en kandidatuddannelse målrettet IT-branchen er netop godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

13.04.2018 | Camilla Schrøder

Ministeriet har godkendt i alt fire nye uddannelser på Aarhus Unviersitet. Tre af dem er målrettet IT-branchen. Foto: Lars Kruse

Aarhus Universitet har fået godkendt to nye forskningsbaserede bacheloruddannelser inden for ingeniørvidenskab – en i computerteknologi og en i elektroteknologi. Begge uddannelser er treårige grunduddannelser, som skal udgøre den første del af en femårig civilingeniøruddannelse. De vil blive udbudt ved Institut for Ingeniørvidenskab.

De nye uddannelser er et vigtigt led i Aarhus Universitets strategiske satsninger på ingeniør- og digitaliseringsområdet.

Dekan ved Science and Technology Niels Chr. Nielsen fremhæver behovet for højtspecialiserede og teoretisk funderede ingeniører.

”Der er et kæmpe behov for højtuddannede ingeniører med stærke kompetencer inden for det digitale felt både i erhvervslivet og i forskningsmæssig sammenhæng. De nye ingeniøruddannelser er en afgørende del af den fødekæde, der skal indfri dette behov”, siger dekanen.

Kandidat i mennesker og maskiner

Samtidig kan Aarhus Universitet nu se frem til en ny IT-orienteret kandidatuddannelse i kognitionsvidenskab ved Institut for Kommunikation og Kultur.

Den nye kandidatuddannelse i kognitionsvidenskab er en unik kombination af menneskekundskab og stærke IT-kompetencer og findes ikke andre steder i Danmark. Den sigter fortrinsvis mod det private arbejdsmarked, og dimittender vil bl.a. være i stand til at forbedre interaktionen mellem mennesker og maskiner, forudsige adfærd på baggrund af en forståelse af de bagvedliggende kognitive årsager og analysere store datasæt.

Uddannelsen tager udgangspunkt i universitetets eksisterende bacheloruddannelse i kognitionsvidenskab, som i dag har meget høje adgangskrav og i øvrigt har rekrutteret et meget et stort antal kvindelige studerende (66 %), set i forhold til andre IT-uddannelser.

Johnny Laursen, dekan på Arts, glæder sig over, at universitetet nu kan tilbyde en målrettet overbygning.

”Arbejdsmarkedet efterspørger kandidater, der kan anvende digitale værktøjer på menneskelige betingelser. Det gør den nye uddannelse baseret på de nyeste videnskabelige gennembrud. Dermed kan vi nu tilgodese behovet for dybere viden på højeste niveau hos de studerende til gavn for vores aftagere”, siger Johnny Laursen.

Aarhus Universitet står også bag en fjerde af de i alt fem nye uddannelser, ministeriet har godkendt. Det drejer sig om en kandidatuddannelse i international fødevarekvalitet og sundhed,

som udbydes i et samarbejde mellem danske og kinesiske uddannelses- og forskningsinstitutioner i regi af Sino-Danish Center.

Alle nye uddannelserne kan udbydes fra 2019 forudsat, at Aarhus Universitet opnår en positiv institutionsakkreditering. Det afgøres i slutningen af 2018.

 

 

 

Uddannelse, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Universitetsledelsens Stab