Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Mistrivsel blandt studerende: Savner du værktøjer?

Et nyt website skal give inspiration til undervisere og vejledere, der savner redskaber til at håndtere mistrivsel hos studerende.

14.09.2021 | Sinne B. Jakobsen

På et nyt website kan undervisere og vejledere, der efterspørger mere viden, få hjælp til at håndtere mistrivsel hos deres studerende. Foto: Colourbox

Eksamensangst, stress, skriveblokering, manglende deltagelse i undervisningen … Mistrivsel hos de studerende kommer i mange former – og undervisere og vejledere efterspørger i stigende grad viden om, hvorvidt og hvordan man skal gribe ind, og ikke mindst, hvor de studerende kan få den rette hjælp.

På et nyt website kan undervisere og vejledere nu finde gode råd og vejledning til, hvordan de kan håndtere det, hvis de oplever mistrivsel hos de studerende, og hvordan de kan guide de studerende videre. Websitet udspringer af AU-projektet Studietrivsel i et underviserperspektiv, som med inddragelse af undervisere fra alle 5 fakulteter stiller skarpt på, hvordan undervisere og vejledere oplever og håndterer studerende, der mistrives. Vice-institutleder Christian Waldstrøm fra Institut for Virksomhedsledelse og deltager i projektet ser gode muligheder i det nye website:

”Mange undervisere og vejledere er i dag – udover at være dybt dedikerede til deres fag – også meget opmærksomme på deres studerendes trivsel. Selvom mistrivslen ofte bunder i problemer, som man hverken kan eller skal løse som underviser eller vejleder, vil mange gerne vide mere om, hvad de helt konkret kan stille op. Her kan det nye website være et godt opslagsværk og et vigtigt supplement til den løbende trivselsdialog, som man fx har med sin studieleder.”

Studerende, der trives godt, lærer godt

Det nye website tager udgangspunkt i de mange konkrete spørgsmål, som undervisere og vejledere står med, når de oplever studerende, der mistrives, fortæller Mette Wittorff Schmidt, centerleder i Studiestøtte, som står bag websitet.

På sitet får man bl.a. hjælp til at afklare ens egen rolle som underviser og vejleder, redskaber til at håndtere mistrivsel i forskellige kontekster, inspiration til at holde den svære samtale, og et overblik over, hvor den studerende får den rette hjælp.

”Jeg håber, at de undervisere og vejledere, der efterspørger mere viden, kan få glæde af indholdet, og at det kan medvirke til, at mange føler sig bedre klædt på til at håndtere studerende, der viser tegn på mistrivsel. Det kan i sidste ende gøre en kæmpe forskel for de studerende – god studietrivsel er en forudsætning for både motivation og studieglæde,” siger hun.

Temaer på websitet:

  • Hvad er min rolle som underviser og vejleder?
  • Hvilke tegn ser jeg på, at studerende mistrives?
  • Håndtering af mistrivsel i undervisning, vejledning, eksamenssituationen, gruppearbejde
  • Den svære samtale om mistrivsel – hvordan gør jeg?
  • Hvem kan jeg henvise til?
  • Din egen trivsel som underviser

Fakta om det nye website:

  • Websitet er finansieret gennem de trivselsmidler, som AU i 2020 modtog fra Uddannelses- og Forskningsministeriet til at fremme trivsel på de videregående uddannelser. Det er blevet til med støtte fra Uddannelsesudvalget på AU.
  • Det udspringer af det tværfakultære projekt ”Studietrivsel i et underviserperspektiv”, som kørte på AU i 2020-21. 13 undervisere fra de fem fakulteter deltog i gruppeinterviews i november 2020.
  • Det er udviklet i et samarbejde mellem Centre for Educational Development, Studievejledningen samt Rådgivnings- og støttecentret i Studiestøtte på AU, som også kørte det tværfakultære projekt.
  • Besøg det nye website på https://educate.au.dk/haandter-mistrivsel 

Vil du vide mere?

Kontakt:

Centerleder Mette Wittorff Schmidt
Mail: mws@au.dk
Tlf.: +4529453669

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet