Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Mød dekanatet og dekansekretariatet

I dekanatet og dekansekretariatet har medarbejderne fokus på hovedområdet som helhed med hensyn til ledelse, udvikling og drift. Her arbejdes for og med hele det sundhedsvidenskabelige felt, ofte på tværs af institutter og faggrupper. Og så har dekanatet og dekansekretariatet et særligt fokus på relationen til sundhedssektoren.

25.06.2013 | Sabina Bjerre Hansen

Dekanatet. Fra venstre: prodekan Berit Eika, prodekan Michael Hasenkam, prodekan Lise Wogensen Bach, prodekan Ole Steen Nielsen, chefrådgiver Anders Roed, administrationschef Steen Harrit Jakobsen, kommunikationschef Ulla Krag Jespersen og Allan Flyvbjerg. Foto: Lise Balsby/AU Kommunikation.

Dekanatet. Fra venstre: Berit Eika, Michael Hasenkam, Lise Wogensen Bach, Ole Steen Nielsen, Anders Roed, Steen Harrit Jakobsen, Ulla Krag Jespersen og Allan Flyvbjerg. Foto: Lise Balsby/AU Kommunikation.

Dekansekretariatet. Fra venstre: rådgiver Kirsten Brusgaard, kommunikationsmedarbejder Karin Søgaard Sørensen, rådgiver Henry Andreasen, rådgiver Maiken Rose Hjortbak, rådgiver Lene Bøgh Sørensen, P.A. Tina Hjort Hansen, rådgiver Peter Bach Wolf, rådgiver Liza Strandgaard, dekansekretær Elsebeth Lebeck, rådgiver Pernille Kallehave og chefrådgiver Anders Roed. Foto: Lise Balsby/AU Kommunikation.

Dekansekretariatet. Fra venstre: Kirsten Brusgaard, Karin Søgaard Sørensen, Henry Andreasen, Maiken Rose Hjortbak, Lene Bøgh Sørensen, Tina Hjort Hansen, Peter Bach Wolf, Liza Strandgaard, Elsebeth Lebeck, Pernille Kallehave og Anders Roed. Foto: Lise Balsby/AU Kommunikation.

Dekanatet og dekansekretariatet på Health tæller i alt 15 medarbejdere. Derudover er administrationschef Steen Harrit Jakobsen og kommunikationschef Ulla Krag Jespersen med i dekanatet.

Hvem er vi?

Dekanatet på Health består af dekanen, de fire prodekaner og chefrådgiveren som fakultetets ledelse og tæller desuden administrationschefen og kommunikationschefen. Dekansekretariatet er normeret med en chefrådgiver, seks rådgivere, en P.A. og en sekretær. Chefrådgiveren er chef for medarbejderne i dekansekretariatet.

Dekanen får til sin ledelse af hovedområdet bistand fra alle i dekanatet og dekansekretariatet. Både dekanatet og dekansekretariatet er organiseret efter de fire kerneaktiviteter og relationen til sundhedssektoren som den femte kerneaktivitet. De fire prodekaner har hver ansvar for en af de fire kerneaktiviteter, og chefrådgiveren har et særligt ansvar for relationen til sundhedssektoren. Og de fem får så hver især bistand af en rådgiver i dekansekretariatet. En rådgiver, en personlig assistent og en sekretær tager sig af sekretariatsopgaverne i de mange udvalg og ledelsesorganer på Health.

Hvad kan vi?

Dekanatet afholder ugentlige møder og behandler aktuelle spørgsmål, der er af betydning for hele hovedområdet. Det foregår i et tæt samarbejde med Healths institutter og skole og ofte også i samspil med universitetets øvrige dekanater og AU Administration.

Dekansekretariatet bistår ledelsen med sekretariatsbetjening, analyser, tværgående strategi- og udviklingsopgaver og opgaver vedrørende hovedområdets relationer til sundhedssektoren.

Dekanatet og dekansekretariatet løser en bred vifte af opgaver. Blandt andet er det lige nu arbejdet med en ny profilbrochure, samarbejdet med Region Midtjylland, etableringen af et AU-Center for Health Care Improvement og opfølgning på det store strategiarbejde, der præger dagligdagen på kontoret.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte medarbejderne i dekanatet og dekansekretariatet. På Healths hjemmeside kan du se, hvordan henholdsvis dekanatet og dekansekretariatet er organiseret, og hvordan du kommer i kontakt med medarbejderne.

Alle grupper, Administrativt, Health, Health