Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Mød den nye dekan på Science and Technology

6. august skifter Niels Chr. Nielsen titel fra centerleder på iNANO til dekan for Science and Technology. Men allerede nu har han gjort sig mange tanker om skiftet og om det hverv og hovedområde, han overtager. Få et indblik i, hvad den nye dekan tænker i interviewet her.

25.06.2013 | Anne-Mette Siem

"Det første, jeg vil gøre, er at tage en runde med ledelserne af de mange enheder, og derefter vil jeg snarest besøge alle enhederne for at møde medarbejdere og studerende i øjenhøjde," fortæller den kommende dekan, professor Niels Christian Nielsen.

Hvad er Science and Technologys vigtigste opgave?

Det er at  uddanne bachelorer, kandidater og ph.d.-er til at varetage centrale funktioner i vores samfund. Den stærke forskningsbaserede videnoverførsel vi kan levere er af stor betydning for Danmarks vækst og evne til at bevare et stærkt videnbaseret samfund i global konkurrence.

Science and Technology (ST) skal også levere myndighedsrådgivning af meget høj kvalitet, og vi skal være proaktive i forhold til innovation og samarbejdet med private og offentlige virksomheder. Vi ønsker at være på forkant med udviklingen nationalt og internationalt. ST har eksempelvis et fantastisk potentiale til at adressere de store globale udfordringer og hermed medvirke til at positionere Danmark som leverandør af vidensbaserede løsninger.

Hvad er den største udfordring?

ST er et meget stort og diverst hovedområde med mange institutter og forskningscentre. Det giver på samme tid et enormt potentiale og en udfordring i forhold til at udnytte det optimalt til at opnå de bedst mulige resultater på bundlinjen. Vores bundlinje er kvalitet og kompetence – både i vores uddannelse af unge mennesker, vores forskningsresultater, vores myndighedsrådgivning og vores industrielle og samfundsmæssige samarbejder.

Hvordan kan du gøre en forskel på ST?

Jeg vil stå i spidsen for ST med en meget stærk forsknings- og uddannelsesmæssig baggrund og med erfaring indenfor industrielt samarbejde og forskningspolitik. Jeg kender store dele  af ST rigtig godt, ikke mindst gennem mit lederskab af iNANO, der bedriver interdisciplinære aktiviteter på tværs af institutter, hovedområder, universiteter , industrier og landegrænser. Det giver mig en stærk ballast til at værdisætte og udvikle vores aktiviteter med fokus på bundlinjen nationalt og internationalt.

Jeg har meget stor bevågenhed på kvalitet og effektivitet i det, vi leverer, og vil gøre alt, der står i min magt, for at bringe et allerede meget stærkt ST fremad på målbare parametre i forhold til uddannelse, forskning og samfundsrelaterede aktiviteter. 

Hvad er det første du tager hul på?

Det første, jeg vil gøre, er at tage en runde med ledelserne af de mange enheder, og derefter vil jeg snarest besøge alle enhederne for at møde medarbejdere og studerende i øjenhøjde – så de lærer mig at kende, og jeg får et skarpt billede af visionerne og ønskerne i organisationen.

Det betyder meget for mig at etablere et stærkt kendskab til hele organisationen og at medarbejderne på alle niveauer engageres så effektivt som muligt i den fortsatte udviklingsproces – det er vigtigt, at alle føler AU-ånden og stoltheden ved at være en del af et visionært ST kendetegnet ved samarbejde, kvalitet og effektivitet.

 

Hvad er din største styrke i forhold til jobbet?

Det er en stærk faglighed. Jeg har stor erfaring i frontforskning og i ledelse af forskningsaktiviteter med industrielt samarbejde, men jeg har også erfaring med forskningspolitik og administration.

I mit hidtidige virke har jeg opbygget og stået i spidsen for en meget stor forskningsgruppe, et instrumentcenter, et grundforskningscenter og et stor interdisciplinært, institutlignende forskningscenter, iNANO. Alt sammen aktiviteter, der har givet mig en betragtelig erfaring i strategisk ledelse og fokus på levering på bundlinjen.

Desuden kommer jeg med en meget stor portion optimisme og godt humør, samt en veludviklet evne til at engagere og motivere. Min grundholdning har altid været at grundlæggende interesse, positiv indstilling, arbejdsglæde og motivation er helt afgørende for at levere et optimal resultat.

 

Hvordan kommer din særlige baggrund til at smitte af på dit virke som dekan?

Der er ingen tvivl om, at mit faglige fokus vil smitte af på mit virke som dekan. Mine erfaringer indenfor basal og anvendelsesorienteret forskning og undervisning, samt industrielt samarbejde er vigtige her. Måske specielt hvad angår interdisciplinaritet. Jeg er uddannet i kemi-fysik, men har arbejdet med problemstillinger inden for brede grene af hoveområdet virkefelt, herunder strukturel biologi, medicin, materiale forskning, geologi, fødevare, softwareudvikling og selvfølgelig nanoteknologi. Min store interesse og nysgerrighed i forhold til mange discipliner vil klart have en afsmittende effekt på mit virke som dekan.

Hvad bliver den største forandring fra dit nuværende job?

Det er at min egen forskning nødvendigvis må træde i baggrunden. Jeg er stor fortaler af, at ledere på stort set alle niveauer også skal have faglige aktiviteter, såsom en forsknings-, undervisning- eller myndighedsrådgivende aktivitet. Det er klart, at jeg ved at stå i spidsen for et meget stor og diverst hovedområde som ST får meget at se til, så en videreførsel af min egen forskning på det niveau, jeg gør nu, er ikke realistisk eller ansvarligt.

Men jeg føler ikke, at jeg opgiver forskningen. Det er jo netop min baggrund og min kærlighed til forskning, undervisning og samfundsvekselvirkning, der giver mig styrke og erfaring til det job, jeg nu skal beklæde. Det er baseret på disse værdier, og dem slipper jeg aldrig. Man kan vel sige, at jeg går fra at være musiker til at være dirigent, eller fra at være fodboldspiller til at være træner eller manager, hvis man skal tage analogier fra andre dele af samfundet. Her er det også nyttigt at have været professionel udøver som basis. Det er vel netop det, jeg gør her

Hvorfor søgte du jobbet?

 Jeg elsker AU og ST, og jeg har en meget stor interesse i, at AU og her ST realiserer det enorme potentiale og de ambitioner, vi har. Vi har fantastiske medarbejdere og dygtige studerende. Kan jeg udnytte min faglighed og erfaring til at hjælpe med at realisere synlig fremgang indenfor forskning, uddannelse, myndighedsrådgivning og innovation i tæt samarbejde med den øvrige ledelse og medarbejdere på alle niveauer, vil jeg føle, jeg har udført en vigtig mission.

Hvad er den største forandring for ST?

Jeg har ikke til hensigt at lave radikale ændringer i den overordnede kurs for ST. Vi er i gang med en spændende og vigtig udviklingsproces, som jeg vil videreføre med stærk fokus på vækst indenfor de værdiskabende aktiviteter. Jeg vil prioritere den faglige udviklingsproces og bundlinjen.

Navnenyt, Alle grupper, Alle AU-enheder