Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Møde i AU's interne erhvervsnetværk

Mødets tema: Kommuner. AU har det seneste år indgået samarbejdsaftaler med 9 midtjyske kommuner, og flere er på vej. Kom og hør om AU’s hensigter med at indgå disse forpligtende samarbejder med kommuner. På mødet diskuterer vi også muligheder og initiativer i forhold til disse samarbejder.

11.09.2019 | Signe Schou

Dato tor 03 okt
Tid 08:30 10:30
Sted Vandrehallen, Bygning 1410
Tilmelding er lukket

Program:

08.30-08.45: Velkomst og præsentation af samarbejde med kommuner ved Brian Bech Nielsen

08.45-09.00: Erfaringer med samarbejde. Samarbejde med AU set fra en kommunes synspunkt ved borgmester Hans Østergaard, Ringkøbing-Skjern kommune

09.00-09.30: Drøftelse i tværgående grupper, og mulighed for spørgsmål til oplæg

09.30-10.00: Erfaringer med samarbejde. Eksempler på samarbejde mellem AU og kommuner:

  • Stay Relevant, casecompetition for Arts-studerende afholdt i samarbejde med Silkeborg Kommune i 2018, ved Arts dekanatet.
  • Kommunesamarbejde i Midt-Vest ved institutleder Anders Frederiksen, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, Aarhus BSS.

10.00-10.30: Drøftelse i tværgående grupper Formålet med gruppearbejdet er dels vidensdeling på tværs og dels input til AU’s fremadrettede samarbejde med kommuner.

Administrative medarbejdere tager noter fra gruppedrøftelserne. Noterne bearbejdes og eftersendes som input til det videre arbejde. Der er en formand/kvinde i hver gruppe, som er orienteret på forhånd.

Møde, Videnskabelig medarbejder, Alle AU-enheder, Universitetsledelsens Stab, Teknisk/administrativ medarbejder, Ph.d.-studerende