Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nu er spareplanerne rullet ud

Processen med at udarbejde og effektuere lokale spareplaner på institutterne er nu afsluttet. På Health har 30 medarbejdere modtaget meddelelse om påtænkt afsked, og 38 har indgået aftale om frivillig fratrædelse. Yderligere 4 medarbejdere har forhandlet sig til en seniorordning.

02.04.2014 | Ulla Krag Jespersen

”Spareprocessen på Health er nu afsluttet, og vi må desværre sige farvel til en række medarbejdere,” siger dekan Allan Flyvbjerg.”

”Spareprocessen på Health er nu afsluttet, og vi må desværre sige farvel til en række medarbejdere,” siger dekan Allan Flyvbjerg.

På de enkelte institutter og SKT er der sket følgende:

Afskedigelser og frivillige fratrædelser fordelt på institutter

Institut/skole

Afskedigelser

Frivillige fratrædelser

SKT

0

4

Institut for Biomedicin

11

19

Institut for Klinisk Medicin

2 5

Institut for Odontologi

14 7

Institut for Retsmedicin

1 3

Institut for Folkesundhed

Ingen personalemæssige ændringer

I alt

30 38


Afskedigelser og frivillige fratrædelser fordelt på VIP og TAP

Afskedigelser

Frivillige fratrædelser

Fastansatte i alt

I alt

VIP

TAP

I alt

VIP

TAP

 

30

9

21

38

17

21

2.232


Health skal i 2014 bidrage med i alt 21,1 millioner kroner til forbedring af AU’s økonomi, men de endelige besparelser vil ikke være lige mærkbare på alle institutter.

”Det overordnede sparekrav på 21,1 millioner kroner er fordelt ligeligt efter institutternes størrelse og omsætning, men da institutterne fra begyndelsen har haft forskellige økonomiske forudsætninger og udfordringer, vil de endelige besparelser blive forholdsmæssigt større nogle steder. Dette gælder især på Institut for Biomedicin og Institut for Odontologi,” siger dekan Allan Flyvbjerg.

”Det er en vanskelig tid for AU generelt og særligt for de medarbejdere, der har fået den svære besked, at de er indstillet til påtænkt afsked. Men besparelserne er desværre en bundet opgave, der har til formål at rette op på en tiltagende ubalance mellem indtægter og udgifter”.

Læs mere om besparelserne på de andre hovedområder og i administrationen på AU’s temaside om økonomiprocessen og medarbejderportalen.

Alle grupper, Health, Health, Administrativt