Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nu falder Officersbygningen

Nu tages de første skridt til det nye byggeri på Institut for Biomedicin. Den gamle kasernebygning i Høegh-Guldbergs Gade rives ned for at give plads til den nye Biomedicin- bygning.

08.11.2013 | Mette Louise Ohana

Officersbygningen tømmes i øjeblikket for miljøskadelige materialer, som skaffes væk på forsvarlig vis, inden den rives ned.

Officersbygningen tømmes i øjeblikket for miljøskadelige materialer, som skaffes væk på forsvarlig vis, inden den rives ned.

Planlægningen har været i gang i årevis. Nu kommer de første fysiske tegn på, at det nye byggeri på Biomedicin bliver en realitet. Nedrivningen af den såkaldte Officersbygning på hjørnet af Vennelyst Boulevard og Høegh-Guldbergs Gade er så småt gået i gang, og bygningen er i øjeblikket ved at blive tømt. Murene bliver væltet i starten af december. Den del af nedrivningen tager kun få dage. Derefter skal byggematerialerne sorteres og køres væk.

”Hele nedrivningen og oprydningen er færdig ca. midt i december. Der vil kun blive arbejdet på stedet i dagtimerne og alle regler omkring støj- og støjgener overholdes, så arbejdet bliver næppe til gene for medarbejderne og beboerne i området,” fortæller Conor Richard O’Connor Leerhøy, der er teknisk chef på Health.

Byggeri starter i august

Med nedrivningen rykker opstarten af nybyggeriet, som skal stå færdigt i slutningen af 2016, et skridt nærmere. Første spadestik er planlagt til august.

”Vi er glade for at se, at byggeriet begynder at tage form. Det bliver en stor og positiv forandring for instituttet, og vi ser frem til at få mere moderne forskningsfaciliteter til rådighed. Byggeriet giver os samtidig mulighed for at samle relevante forskningsenheder og dermed skabe nye samarbejdsmuligheder på tværs af gamle faggrænser,” siger institutleder på Biomedicin, Thomas G. Jensen.

Udover nybyggeriet renoveres Bartholin og Anatomi-bygningerne, som i dag huser ca. halvdelen af instituttets medarbejdere.

Nedrivning påvirker parkeringsforhold

Under nedrivningen af Officersbygningen vil parkeringspladsen ved bygningen være spærret. Den bliver genetableret efter jul, hvor den er forbeholdt ansatte på Aarhus Universitet. I mellemtiden er der etableret ca. 40 erstatningspladser i Grønnegården ved Tandlægeskolen, som alle har adgang til. Efter jul og frem til byggeriet begynder i august 2014 kan parkeringspladsen anvendes igen, og når byggeriet står færdigt vil der være ca. 100 ekstra parkeringspladser i forhold til i dag.

Se video af det nye byggeri.

Yderligere oplysninger

Institutleder Thomas G. Jensen
Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin
Mobil: 2778 2805
thomas@hum-gen.au.dk

Teknisk chef Conor Richard O’Connor Leerhøy
Aarhus Universitet, Økonomi og planlægning – Health bygningsservice
Mobiltelefon: 2899 2241
conor@sun.au.dk

Alle grupper, Health, Administrativt, Health