Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nu går læringsaktiviteterne i gang på Blackboard

Efter fokus på den tekniske implementering af Blackboard på Health i det forgangne år flyttes opmærksomheden nu til at udnytte systemet pædagogisk i undervisningen til online læring.

29.06.2015 | Mette Louise Ohana

Underviserne på Health skal nu i gang med at eksperimentere med online læring.

Underviserne på Health skal nu i gang med at eksperimentere med online læring.

Implementeringen af Blackboard på Health har indtil nu handlet om IT, om at få forskellige systemer til at snakke sammen og om at lære medarbejderne de grundlæggende funktioner. Nu rettes øjnene mod de pædagogiske muligheder, som systemet rummer, og som var hele ideen med at indføre det.

”I øjeblikket bruger underviserne primært Blackboard til at dele information, som de kender det fra AULA. Nu går vi i gang med at undervise dem i de mere avancerede måder at bruge Blackboard på, der kan optimere undervisningen. Det kan være gennem flipped learning, hvor selve forelæsningen foregår mellem undervisningsgangene, og tiden med de studerende i stedet bliver brugt til refleksion og diskussion,” fortæller Janne Saltoft Hansen, projektleder fra Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU) og ansvarlig for implementering af Blackboard på Health.

I første omgang retter de mere avancerede kurser sig mod de faste undervisere for at udnytte ressourcerne bedst muligt. På sigt vil deltids-VIP’erne også blive inddraget.

Undervisning skal gentænkes

Video, podcast, blog, wiki og test er blot nogle af de redskaber, underviserne kan gøre brug af.

”Det er naturligvis en udfordring af redesigne et undervisningsforløb, så det egner sig til online læring, og det kræver tid i starten. Til gengæld høster man gevinsten bagefter, fordi man kan bruge undervisningstiden mere effektivt. De studerende kan f.eks. have hørt en forelæsning hjemmefra og på forhånd have sendt spørgsmål til underviseren eller have udfyldt en test, så underviseren inden forelæsningen ved, hvilke udfordringer de har,” siger Janne Saltoft Hansen.

Flere institutter sætter nu pilotprojekter i gang for at gøre sig de første erfaringer, som også kan være til inspiration for andre, og fra efteråret udbyder CESU kurser i de mere avancerede funktioner i Blackboard Samtidig trækker Healths Blackboard-team på erfaringerne fra Syddansk Universitet, hvor de har brugt Blackboard i ti år.

Superbrugere hjalp Health i gang

Ca. 4.000 studerende er det seneste år overgået til Blackboard på Health, 400 medarbejdere har været på kursus, og 25 superbrugere på institutterne er blevet uddannet til at kunne hjælpe deres kolleger. Og trods bump på vejen er der generelt blevet taget godt imod den nye platform. 

”Det er lykkedes at få langt de fleste medarbejder i gang med systemet, ikke mindst takket være superbrugerne. Der er stadig tekniske ting, der kan blive bedre, og dem arbejder vi videre med. Vi er i løbende dialog med både medarbejdere og studerende, om deres ønsker til forbedringer,” fortæller Janne Saltoft Hansen.

De studerendes mening er vigtig

De studerende kommer fremover til at spille en større rolle i forbindelse med brugen af Blackboard. En studerende fra Medicinerrådet indgår nu i den lokale styringsenhed for Blackboard på Health, ligesom Blackboard også bliver diskuteret i et nyt brugerpanel med repræsentanter fra studenterforeninger og administrationscentret på Health. 

”I første omgang fokuserede vi på medarbejderne, da deres kompetencer danner grundlag for de studerendes brug af Blackboard. Men nu kan vi også inddrage de studerende, så vi kan agere ud fra deres brugeroplevelse og ønsker, også til det pædagogiske,” fortæller Janne Saltoft.

Alle fakulteter skal i 2017 have en handleplan for, hvilke undervisningselementer der kan gentænkes ved hjælp af Blackboard. Indsatsen er en del af AU’s udviklingskontrakt, hvor tidssvarende undervisningsforløb er et af målene for at skabe bedre kvalitet i uddannelserne.

Se hvornår CESU næste gang afholder kurser i Blackbord.


Yderligere oplysninger

Projektleder for Blackboard på Health Janne Saltoft Hansen
Aarhus Universitet, Center for Medicinsk Uddannelse
Direkte telefon: 8620 5230
Mobil: 2184 4530
jsh@cesu.au.dk

Uddannelse, Videnskabelig medarbejder, Institut for Biomedicin, Health, Teknisk/administrativ medarbejder, Studerende