Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny artikelserie fra administrationens maskinrum: Nedbringelse af IT-gæld

I en ny artikelserie ønsker universitetsdirektør Arnold Boon at sætte fokus på succesfulde driftsopgaver fra de forskellige hjørner af administrationen. Fællesnævner er, at de alle bidrager til at universitetets medarbejdere bedre kan løse deres opgaver – og at de foregår dybt – og ofte skjult - i administrationens maskinrum. I denne artikel rettes fokus på projektet ”Nedbringelse af IT-gæld”.

30.01.2020 | Anders Hylander

AU’s IT har længe lidt under for gamle og utidssvarende IT-løsninger, der har vanskeliggjort – eller sågar blokeret for –  nye og mere tidssvarende løsninger. Denne ”IT-gæld” er blandt andet et levn fra universitetsfusionen i 2007, der dengang ikke medbragte en konsolidering af de forskellige IT-systemer, som fusionen også bragte sammen.

Det var netop for at komme af med nogle af disse forældede systemer, at projektet ”Nedbringelse af IT-gæld” blev sat i søen i starten af 2018. Projektet er netop afsluttet og gennem 11 delprojekter er det lykkedes at nedbringe AU’s IT-gæld inden for en række områder.

Et af resultaterne af projektet er en simplificering af AU’s netværk, der gør det nemmere både at være support på og bruger af systemerne. Desuden er der i projektet blevet udfaset en del servere, hvilket medvirker til at nedbringe antallet af driftsopgaver. Endelig er der blevet lagt et vigtigt fundament for, at medarbejdere kan tilgå AU’s online platforme med et samlet password. Det vil blandt andet blive brugt i forbindelse med udrulningen af Office 365.

”Gode og tidssvarende IT-systemer er vanvittigt vigtige for en organisation med så store ambitioner inden for digitalisering, som AU har. Jeg vil derfor gerne sige en kæmpe tak til alle de medarbejdere, der har bidraget til at gøre dette projekt til en succes. Alt i alt efterlader projektet AU’s IT-landskab mere fit til fremtiden,” siger universitetsdirektør Arnold Boon.

  • Har du forslag til, hvilket driftsopgaver næste artikel skal omhandle? Send det til director@au.dk
  • For yderligere information om projekt ”Nedbringelse af IT-gæld” kontakt drifts- og teknologichef, Søren Christensen: schristensen@au.dk
Administrativt, Administration (Faglighed), Aarhus Universitet, Alle grupper, Alle AU-enheder, Politik og strategi