Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny digital velkomst skal hjælpe nye medarbejdere godt i gang

En digital velkomst skal fremover give nye medarbejdere en lettilgængelig og overskuelig introduktion til Aarhus Universitet som organisation og arbejdsplads. Velkomsten supplerer universitetets lokale introduktionsprogrammer.

24.03.2021 | Louise Asmund-Hjorth

Screenshot fra rektors velkomstfilm i den digitale velkomst.

Hvert år starter ca. 2.000 nye medarbejdere på Aarhus Universitet i både faste og tidsbegrænsede stillinger. Gennem lokalt tilrettelagte introduktionsforløb bliver de hjulpet godt i gang med deres nye arbejdsliv på AU, og i den forbindelse har man fra centralt hold indtil nu stillet en pakke med skriftlige materialer om AU til rådighed. Fra torsdag den 25. marts vil en såkaldt digital velkomst erstatte den fysiske velkomstpakke.

Den digitale velkomst består af tre små film efterfulgt af korte tekster, billeder og grafikker, der til sammen giver et overordnet indblik i universitetets opbygning, historie, strategi og forskellige enheder samt i personalepolitik og arbejdspraksis. Velkomsten er tilgængelig fra computer, smartphone og tablet, og den kan til enhver tid stoppes og genoptages ved en senere lejlighed.

Ifølge vicedirektør for HR, Anne Lindholm Behnk, er den digitale velkomst et naturligt skridt i den løbende udvikling af AU’s medarbejder-rekruttering og onboarding:

”Med den digitale velkomst får nye medarbejdere en samlet introduktion til Aarhus Universitet som organisation og arbejdsplads. Det nye format præsenterer AU på en levende og lettilgængelig måde, som medarbejderne kan tilgå, hvor de vil, og når de vil. Forhåbentligt bliver den et nyttigt supplement til det store arbejde, institutter og enheder gør lokalt med at få nye medarbejdere godt fra start. For vi ved, at en god introduktion tidligt i ansættelsen understøtter opgaveløsning, loyalitet, engagement og bedre fastholdelse. Sidste skridt i en vellykket rekruttering er en god onboarding,” siger Anne Lindholm Behnk.

Kommer automatisk på mail

Nye medarbejdere modtager fremover automatisk et link til velkomsten, når de har oprettet en AU-mail. Jesper Aagaard, ph.d.-studerende på Juridisk Institut, som blev ansat på AU i sensommeren 2020, har testet den digitale velkomst inden lanceringen:  

”AU er jo et stort sted. Det lærer man ikke at kende til bunds lige med det samme, men den digitale velkomst hjælper en godt på vej. Formatet fungerer godt, ikke mindst kombinationen af film og små tekstblokke, man selv kan navigere i. Den første film, hvor rektor byder velkommen, gjorde et stort indtryk. Den var varm og personlig, og jeg følte mig meget velkommen. I det hele taget indeholder velkomsten mange nyttige informationer, som jeg har kunnet bruge – selv et stykke tid efter, jeg var startet.”, siger Jesper Aagaard. 

Alle medarbejdere, der er begyndt deres ansættelse på AU siden den 1. januar 2021, vil modtage en invitation til den digitale velkomst på deres AU mail. Se den digitale velkomst

Yderligere oplysninger

Spørgsmål til den digitale velkomst kan rettes til projektleder Ina Wilkens Nissen, AU HR (iwn@au.dk )


Kort om den digitale velkomst

  • Den digitale velkomst er en overordnet introduktion til AU som organisation og arbejdsplads.
  • Den består af tre små film efterfulgt af korte tekster, billeder og grafikker, der til sammen giver et indblik i universitetets opbygning, historie, strategi og forskellige enheder samt personalepolitik og arbejdspraksis.
  • Det tager ca. 30-45 min. at gennemgå den digitale velkomst fra start til slut.
  • Velkomsten er tilgængelig fra computer, smartphone og tablet.
  • Den kan til enhver tid stoppes og genoptages ved en senere lejlighed.
  • Den digitale velkomst er udarbejdet af AU HR i bredt samarbejde i administrationen og med input fra nyansatte VIP’ere og TAP’ere.
  • Velkomsten vil blive opdateret ca. hvert halve år, og det fremgår af startsiden, hvornår indholdet senest er opdateret.
  • Input og eventuelle opdateringer kan sendes til digitalvelkomst.hr@au.dk
  • Besøg den digitale velkomst webside
Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Administrativt, Videnskabelig medarbejder, Health, Institut for Biomedicin, Teknisk/administrativ medarbejder, Institut for Folkesundhed