Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny direktør med markant universitetsbaggrund

Aarhus Universitets kommende universitetsdirektør er den 48-årige Arnold Boon. Han har de seneste ni år været fakultetsdirektør på SUND, Københavns Universitet. Han tiltræder 1. januar 2016.

03.12.2015 | Sys Christina Vestergaard

Ny universitetsdirektør Arnold Boon tiltræder 1. januar 2016. Foto: Lars Kruse, AU.

Arnold Boon har et indgående kendskab til uddannelses- og forskningsverdenen. Efter otte år som forsker på Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut besluttede han at målrette sin karriere inden for ledelse og administration. I 1999 fik han job som direktionssekretær i Danmarks JordbrugsForskning og har siden været hos Direktoratet for FødevareErhverv og Danmarks Fødevareforskning, inden han kom til Københavns Universitet som fakultetsdirektør. Sideløbende med job først som forsker og siden administrator har han taget en ph.d. i erhvervsøkonomi og senest en master i offentlig ledelse.

Der er fuld opbakning i bestyrelsen til rektors indstilling af Arnold Boon som ny universitetsdirektør.

“Arnold Boon har både fagligt og personligt gjort et virkelig godt indtryk på bestyrelsen. Han kommer med en solid baggrund inden for økonomistyring, strategisk ledelse og administration af universiteter. Han kender sektoren ud og ind og dermed også de muligheder og udfordringer, som Aarhus Universitet står over for,” siger bestyrelsesformand Michael Christiansen.

Arnold Boon har stået i spidsen for administrationen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet i en periode, der bl.a. har været præget af faldende offentlige midler og stigende konkurrence om de private forskningsmidler. Han har været en ledende figur i forhold til at skabe sammenhængende uddannelsesadministration og understøttelse af forskningsaktiviteter på fakultetet og været ansvarlig for at etablere en professionel it-organisation, både på fakultetet og på universitetet. Som fakultetsdirektør har Arnold Boon været en drivkraft i forhold til en styrket kompetenceudvikling, og han har været ansvarlig for store nybyggerier og renoveringsprojekter på fakultetet.

”Arnold Boon har et indgående kendskab til universitetets opgaver og udfordringer. Han kan fra dag ét bidrage meget velkvalificeret i den fortsatte udvikling af administrationen i hele dens bredde på Aarhus Universitet. Han bliver et værdifuldt medlem af universitetsledelsen og en ligeså værdifuld sparringspartner for vores vicedirektører og administrationschefer. Jeg og den øvrige ledelse ser meget frem til samarbejdet med den nye universitetsdirektør,” siger Brian Bech Nielsen.

Og omvendt ser Arnold Boon frem til at arbejde med de opgaver, der venter ham som universitetsdirektør:

”Jeg ser Aarhus Universitet som en spændende arbejdsplads med et stort engagement blandt ledere, medarbejdere og studerende, men også en arbejdsplads med udfordringer. Universitetet har en ambitiøs strategi og står samtidig over for økonomiske stramninger, øget konkurrence om forskningsmidlerne og reformer på uddannelsesområdet. Udvikling er blevet et grundvilkår, og samtidig er der brug for en vis grad af stabilitet. Jeg vil prioritere medinddragelse og kommunikation for at sikre klarhed om beslutninger og arbejdsgange.”

Arnold Boon er oprindelig fra Holland og har kandidatgrad fra Wageningen University. Han valgte i 1991 at flytte til Danmark. Han er dansk gift og har tre børn.

Arnold Boon tiltræder som universitetsdirektør den 1. januar.

Der var elleve ansøgere til stillingen, og ansøgerfeltet var særdeles kvalificeret.

Politik og strategi, Offentligheden/Pressen, Ekstern målgruppe, Aarhus Universitet