Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny direktør skal styrke erhvervsindsatsen på Aarhus Universitet

Aarhus Universitet opruster indsatsen for erhvervssamarbejde og iværksætteri og udvider fra 2020 ledelsen med en erhvervsdirektør, som skal udvikle og koordinere det voksende antal opgaver inden for universitetets samarbejde med erhvervslivet og stå i spidsen for en samlet, central erhvervsstab.

28.06.2019 | Anders Correll

Ambitionerne for universitetets erhvervssamarbejde og iværksætteri er vokset, og med det følger et større omfang af opgaver. Derfor opruster universitetet nu på området med en ny erhvervsdirektør.

”Vi har en klar ambition om, at Aarhus Universitet skal være en meget attraktiv samarbejdspartner for det private erhvervsliv og den offentlige sektor. Derfor styrker vi nu indsatsen på området gennem ansættelse af en erhvervsdirektør”, siger rektor Brian Bech Nielsen.

En spændende ambassadørstilling

Erhvervsdirektøren skal stå i spidsen for at videreudvikle universitetets samarbejde med virksomheder og offentlige organisationer. Direktøren skal samtidig fremme udviklingen af interne aktiviteter og projekter, der kan bidrage til skabe et stærkt innovations- og iværksættermiljø på universitetet.

”Der er tale om en meget spændende ambassadørstilling. Direktøren bliver erhvervssatsningens ansigt både indadtil og udadtil. Derfor søger vi en profil som både har erfaring fra det private erhvervsliv og indsigt i organiseringen og arbejdet i en stor vidensorganisation som Aarhus Universitet”, siger rektor.

Ny organisering af erhvervsområdet

Der sker samtidig en reorganisering af erhvervsaktiviteterne på universitetet. Man samler en række af de erhvervsrettede aktiviteter for at få en endnu tættere sammenhæng i indsatsen. Erhvervsdirektøren kommer til at stå i spidsen for en ny central afdeling, Erhverv og Innovation, der har til opgave at varetage de mange opgaver omkring samarbejde med erhvervslivet og offentlige institutioner. En af det helt store opgaver for den nye afdeling er at styrke samarbejdet mellem fakulteter, institutter og de centrale teams, der i dag servicerer erhvervs- og innovationsområdet.

”Den lokale forankring af erhvervssamarbejder, projektsamarbejde mellem studerende og virksomheder, erhvervsspecialer og forskningssamarbejde er stadig fundamentet for alt det, vi gør på området. Og der er rundt på universitetet rigtig mange virkelig gode erhvervs- og innovationsaktiviteter i gang. Dem bygger vi nu videre på og understøtter i endnu større grad, fordi vi ønsker at stå endnu stærkere i vores vidensoverførsel til samfundet,” siger rektor Brian Bech Nielsen.

Stillingen som Erhvervsdirektør på Aarhus Universitet kommer i opslag efter sommerferien.

Administrativt, Teknisk/administrativ medarbejder, Alle AU-enheder, Universitetsledelsens Stab, Samarbejde, Videnskabelig medarbejder, Ph.d.-studerende