Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny europæisk universitetsalliance: Grønt lys fra EU til Circle U.

EU-Kommissionen har godkendt et ambitiøst samarbejdsprojekt mellem AU og seks andre europæiske universiteter, der nu kan kalde sig ’European University Alliance’. Med titlen følger en bevilling på fem mio. euro.

09.07.2020 | Thomas Sørensen

Circle U. er officielt godkendt af EU som europæisk universitetsalliance.

En europæisk universitets-forbrødring har fået en foreløbig kulmination. Den såkaldte Circle U.-alliance er blevet godkendt af EU-Kommissionen og skal over de kommende tre år styrke sit samarbejde om uddannelse, forskning og innovation.

Medlemmerne af Circle U. er: Humboldt-Universitetet, King’s College London, Université de Paris, Universitetet i Beograd, Universitetet i belgiske Louvain, Universitetet i Oslo samt Aarhus Universitet. 

Circle U. kan dermed kalde sig et ’Europæisk Universitet’, som den franske præsident, Emmanuel Macron kaldte initiativet, da han i 2017 foreslog at etablere et ambitiøst program for at knytte kontinentets institutioner tættere sammen. Studentermobilitet og uddannelsesudvikling er i centrum, men forskning og innovation inden for eksempelvis bæredygtige løsninger står også på menuen. 

Sammen for fremtiden

”Vi har opbygget et stærkt samarbejde, siden alliancen blev grundlagt. Og de forgangne måneder med corona har kun bekræftet overfor hele verden, hvor vigtigt det er, at universiteter arbejder tæt sammen. Det har yderligere styrket troen på vores fælles projekt, og det er en vigtig milepæl, at vi nu har fået anerkendelse og finansiering til at fortsætte kursen mod et mere integreret universitets-Europa”, fortæller prorektor Berit Eika. 

Også rektor Brian Bech Nielsen er meget begejstret for EU-Kommissionens anerkendelse. Han ser ligesom Berit Eika meget interessante perspektiver i Circle U.:

”Her kan vi for alvor gå dybere ind i et universitetssamarbejde, hvor grænserne udviskes, og samarbejdet bliver mere sømløst. Det er et stort ønske, der går i opfyldelse for os, for Circle U. bliver en vigtig del af AU’s strategiske ambitioner for internationalisering.

Med godkendelsen som ’Europæisk Universitet’ kan institutionerne netop sætte yderligere ind på at styrke samarbejdet på tværs af landegrænser. Circle U.-alliancen har arbejdet på projektet siden slutningen af 2018 og fik i 2019 en bevilling til at udvikle og dele ny viden om generelle eller tværgående kompetencer (transferable skills) i uddannelserne.

Studerende i centrum

Omdrejningspunktet for alliancen er frem for alt de studerende, som skal nyde godt af styrkede muligheder for udlandsophold, samt en forbedret videnudveksling om uddannelsesmetoder. 

Flere af AU’s studerende har allerede kastet sig ind i samarbejdet og blandt andet deltaget i seminarer med deres nye europæiske medstuderende:

”Mange har allerede udvist stor ildhu, og det har været enormt vigtigt for alliancens foreløbige succes. I samme ombæring vil jeg også give en stor tak til både de videnskabelige og administrative medarbejdere, som har lagt tid og hjerteblod i at få det her projekt sat godt i gang”, siger Berit Eika.

De syv universiteter i Circle U.-alliancen repræsenterer i alt 334.000 studerende og 51.000 medarbejdere. Alliancen har samtidig tilknyttet godt 30 organisationer og virksomheder som eksterne samarbejdspartnere.

Forskning, Forskning, Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Ekstern målgruppe