Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny ferielov fra 2020

Den 1. september 2020 træder Danmarks nye ferielov i kraft og alle medarbejdere overgår til samtidighedsferie. Samtidighedsferie betyder slet og ret, at den ferie, der optjenes løbende, også kan afholdes løbende.

08.03.2019 | Signe Opstrup

Foto: Colourbox

Frem til den 1. september 2019 er alt, som det plejer at være. Du får din almindelige optjente ferie, til brug for ferieåret 2019/20, til rådighed pr. 1. maj, og du kan afholde ferie, ligesom du er vant til. Hvis du har optjent fuld ferie, har du 25 feriedage og 5 særlige feriedage til rådighed. 

Fra den 1. januar til den 31. august 2019 vil du også optjene ferie, som du plejer. Den ferie, som du her optjener, vil være til rådighed pr. 1. maj 2020. Det vil sige, at du i perioden optjener 16,6 dage, som du får til rådighed til brug i sommerferieperioden 2020. Dertil kommer de særlige feriedage, som ikke er omfattet af den nye lov. Se video, som i korte træk forklarer den nye ferielov.

Overgang fra nuværende til ny ferielov

I overgangen til den nye ferielov vil der være et overgangsår, som løber fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020. Den ferie, du optjener i overgangsåret, indefryses til en opsparing hos en ny fond, Lønmodtagernes Feriemidler. Det sker for at undgå, at du får dobbelt ferie til rådighed, når du i 2020 overgår til samtidighedsferie. Du vil få den indefrosne ferie udbetalt, når du når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet. Få overblik over overgangsordningen her. 

Alle medarbejdere med fuldt optjent ferie har 16,6 feriedage, som kan holdes i sommeren 2020 samt 5 særlige feriedage. Har du brug for at afholde mere ferie end det, kan du med din leder aftale at overføre ferie til brug i sommerferien 2020. Du kan med fordel vente med at aftale at overføre ferie til april 2020, når reglerne på området er endeligt afklaret. Der er således ikke behov for, at du overfører ferie i april 2019 til kommende ferieår. 

Muligt at holde ferie på forskud

Når den nye ferielov træder i kraft, bliver det muligt at holde ferie, som endnu ikke er optjent. Det forventes, at der kommer en max begrænsning på antallet af dage, der må afvikles på forskud. Denne afklaring forventes klar i 2020, da det først er efter den 1. september 2020, at det bliver muligt at holde ferie på forskud.

Yderligere oplysninger

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet