Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny fødevarekonference om cirkulær økonomi

Hvad er perspektiverne og udfordringerne ved cirkulær økonomi i forbindelse med fødevarer? Det belyser en konference den 12. november i Stakladen, hvor alle interesserede studerende er velkomne.

23.10.2019 | Signe Opstrup

Tankegangen bag cirkulær økonomi kan måske føre til løsninger på udfordringer med den grønne omstilling af vores samfund.

Som studerende er du meget velkommen til at deltage i konferencen og høre bl.a. oplæg ved keynote speaker Claus Stig Pedersen fra Novozymes. Konferencen giver dig mulighed for både at møde og gå i dialog med andre studerende samt forskere, forbrugere og repræsentanter fra fødevareerhvervene, som alle har en interesse for fødevarer.

Bedre udnyttelse af ressourcer 

Cirkulær økonomi handler i bund og grund om, at vi som samfund skal blive bedre til at udnytte de ressourcer, vi har – fx bruge madaffald som foder til insekter, der igen kan blive til insektmel. Med nye teknologier kan vi også raffinere den overskydende biomasse fra fødevareproduktion og bruge det til at producere nye fødevarer og medicin med. En anden mulighed er at genbruge vores spildevand som gødning, når vi dyrker fremtidens fødevarer i lukkede systemer.

Inden for fødevareområdet indeholder begrebet cirkulær økonomi således mange spændende perspektiver for både forbrugeren, fødevareproducenten og industrien i fødevareklyngen. Det, vi i dag betragter som affald, kan med den rigtige viden blive til morgendagens ressource.

Praktiske oplysninger

  • Tid og sted: Konferencen afholdes 12. november i Stakladen, Nordre Ringgade 3, 8000 Aarhus C.
  • Arrangør: Det er tænketanken Frej, som står for konferencen. Frej er en nonprofit-organisation, der arbejder for at skabe et stadigt mere bæredygtig Fødevare-Danmark igennem vidensformidling, dialog og samarbejde. Læs mere om Frej.

Køb din billet her

Arrangement, Forskning, Studerende, Alle AU-enheder, Andre enheder, Administration (Faglighed)