Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny forpagter af flere AU-kantiner i Aarhus

Studerende og medarbejdere vil fra det nye år kunne møde Jespers Torvekøkken i flere kantiner på campus i Aarhus. Samtidig lukker kantinerne i Stakladen, Dale’s Café og på Moesgaard, og driften af konferencecenteret i Studenternes Hus hjemtages af Aarhus Universitet. Det er resultatet af det udbud af Studenterhusfondens driftsopgaver, der blev igangsat tidligere på året.

19.11.2020 | Anders Hylander

Jespers Torvekøkken, der i forvejen varetager kantinedriften i Samfundsfaglig Kantine, bliver ny forpagter i flere kantiner på campus i Aarhus. Foto: Ida Marie Jensen/AU Foto

Ærlig, herlig og bæredygtig mad. Sådan beskriver den nye forpagter af flere AU-kantiner sine produkter på deres hjemmeside. Valget af ny forpagter i Nobelparkens Kantine og Bageri, Nobelparkens Deli og Tandlægeskolens Kantine er faldet på Jespers Torvekøkken, der i forvejen varetager kantinedriften i Samfundsfaglig Kantine. Med den nye kontrakt, der nu er indgået, står Jespers Torvekøkken for driften af de tre kantiner, delien og bageriet indtil udgangen af 2026.

Det er konklusionen på det udbud af Studenterhusfondens kantineopgaver, der blev iværksat i foråret, med universitetsdirektør Arnold Boon i spidsen for udbuddets styregruppe. Han fremhæver kvalitet og bæredygtighed som vigtige kriterier for valget af den nye forpagter:

”Med Jespers Torvekøkken, der allerede driver Samfundsfaglig Kantine, ved vi, at vi får en høj kvalitet. De laver kort sagt rigtig god mad og leverer et højt serviceniveau. Med udbuddet har vi desuden fået muligheden for at vægte bæredygtighed endnu højere i vores kantinedrift – og dermed leve op til ambitionerne i AU’s klimastrategi.”

Jespers Torvekøkken udmærkede sig særligt i udbudsprocessen ved at levere på parametrene produktkvalitet, servicekvalitet samt kvalitetssikringsprocesser De scorede ligeledes højt i vurderingen af deres leveringssikkerhed. Desuden lagde styregruppen stor vægt på, at Jespers Torvekøkken har en klar bæredygtighedsstrategi, der forpligter dem til at nedbringe udledningen af CO2.

Kantineudsalg i Stakladen, Dale’s Café og på Moesgaard er lukket

Før sommerferien blev det varslet, at kantineudsalget i Stakladen og Dale’s Café lukker som følge af udbuddet. Kantinen på Moesgaard er også foreløbigt lukket. Der arbejdes dog på at finde en løsning, så studerende og medarbejdere også i fremtiden kan købe forplejning på Moesgaard.  

”Beslutningen om lukningen af kantineudsalgene er blandt andet truffet på den baggrund, at de i længere tid ikke har været rentable forretninger. Dale’s Café og Stakladen har ikke været rentable, dels fordi de ligger tæt på henholdsvis Tandlægeskolens Kantine – og kantineudsalget i Nobelparken og på Det Kongelige Bibliotek,” udtalte Arnold Boon tilbage i juli, da lukningen blev gjort kendt.

Styregruppen forventer, at der ved at koncentrere kantineudsalgene på campus kan opretholdes en højere kvalitet i de tilbageværende kantiner, der i forvejen er populære spisesteder for studerende og medarbejdere på AU.

Studenterhusfonden lukker

AU annoncerede i starten af marts 2020, at Studenterhusfondens kantineopgaver ville blive sendt i udbud. Det blev samtidig meldt ud, at universitetet ville hjemtage driften af konferencecenteret i Studenternes Hus, som fonden hidtil har stået for. På den baggrund besluttede fondens bestyrelse at opløse fonden per 31. december 2020. Bestyrelsesformand Erik Meineche Schmidt udtalte ved den lejlighed:

”Med opsigelsen af aftalerne forsvinder det vedtægtsbestemte formål for Studenterhusfondens virke, og fondens bestyrelse har derfor besluttet at opløse den med virkning fra den 1. januar 2021. Fonden vil fortsat varetage sine opgaver i resten af 2020 – og vil i tæt samarbejde med AU sikre en god overgang til nye forpagtere af kantinerne.”

Coronavirus-udbruddet har siden gjort, at flere af Studenterhusfondens kantiner har været periodevist lukket. I efteråret 2020 blev det besluttet, at kantinerne i Stakladen og Dale’s Café ikke vil genåbne efter nedlukningen, og kantinen på Moesgaard er også foreløbigt lukket.

”På vegne af AU vil jeg gerne sende en stor tak for samarbejdet til medarbejdere og ledelse i Studenterhusfonden. Jeg respekterer samtidig fondens beslutning om ikke at byde på kantineopgaverne igen – og den følgende beslutning om at lukke fonden,” afslutter universitetsdirektør Arnold Boon.

Driften af konferencecenteret, som indebærer lokaleadministration og bygningsrelaterede serviceopgaver, vil per 1. januar 2021 være forankret i Aarhus BSS Bygningsservice. Information om booking af faciliteterne i Konferencecenteret vil blive offentliggjort i nær fremtid via denne hjemmeside.     

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Arrangement, Forskning