Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny forskning: Mere end hvert andet kvindedrab begås af partneren

Drab på kvinder i parforhold udgør en markant stor andel af den danske drabsstatistik. Nyt omfattende forskningsstudie fra Institut for Retsmedicin ved Aarhus Universitet gennemgår 25 års drab i Danmark.

23.08.2019 | Henriette Stevnhøj

Kvinder er de primære ofre i partnerdrab. Det dokumenterer ny forskning fra Institut for Retsmedicin. Foto Lars Kruse

Retsmedicin og ph.d.-studerende, Asser Hedegård Thomsen, har i sin forskning gennemgået alle drabssager i Danmark gennem 25 år. Foto: Lars Kruse

300 ud af 536 kvinder, der blev dræbt fra 1992 til 2016, blev slået ihjel af deres partner. Det svarer til 57 procent af alle drab på kvinder.

Det viser et nyt studie fra Institut for Retsmedicin ved Aarhus Universitet. Her har retsmediciner Asser Hedegård Thomsen som led i sin ph.d.-afhandling gennemgået samtlige danske drabssager i perioden 1992 til 2016 – i alt 1.417 drab. Studiet er netop blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Forensic Science International: Synergy.

Asser Hedegård Thomsen er ikke overrasket over, at partnerdrab på kvinder fylder så meget i statistikken. Det svarer til, hvad han ser i sin dagligdag som retsmediciner på Aarhus Universitet.

”Bandedrab fylder meget i medierne og i den politiske dagsorden, og det er også alvorligt, men sammenlignet med partnerdrab er det en meget lille del”, siger han.

Mænd bliver også udsat for partnerdrab. 79 mænd blev hen over de 25 år dræbt af deres partner. Men her viser forskningsprojektet fra Aarhus Universitet, at drabene ofte sker efter forudgående trusler og vold mod kvinden. Det er også viden, som støttes af internationale undersøgelser.

”Man kan læse det ud af politirapporterne, men kan også konstatere det ud fra de retsmedicinske undersøgelser, der tydeligt viser skaderne på kvinderne”, siger Asser Hedegård Thomsen.

Familien er en farlig gruppe

Det er første gang siden 1970, at detaljerede data på danske drab er opgjort. Og det var da også mangel på detaljer og opdateret viden om drab, som fik Asser Hedegård Thomsen i gang med at samle og systematisere data om drabene. I første omgang ved siden af hans fuldtidsarbejde som retsmediciner, siden som del af et ph.d.-projekt.

”Mit formål er at skabe viden, som man kan handle politisk på baggrund af, og så skal det være præcise tal, vi kan regne med”, siger han.

Næstefter partnerdrab sker det typiske drab i nattelivet som regel under påvirkning af alkohol eller narkotika. Her er de fleste ofre mænd, siger Asser Hedegård Thomsen.

Ifølge Asser Hedegård Thomsen er familien en af de farligste grupper, man kan opholde sig i – set ud fra et retsmedicinsk perspektiv. Hvert fjerde drab i Danmark begås af partneren, og kvinderne er de primære ofre. Mere end to tredjedele af de dræbte er kvinder eller pigebørn i familien, dokumenterer Asser Hedegård Thomsens studie.

Generelt færre drab i Europa

Selv om der sker stadig færre drab i Europa, udgør drab i familien en stadig større andel af statistikken. De falder nemlig ikke helt stå støt som de kriminalitetsrelaterede drab. Det viser international forskning. Forklaringen på faldet i kriminalitetsrelaterede drab skal ifølge de internationale undersøgelser findes i mindre misbrug og mindre vold generelt.

Asser Hedegård Thomsen har forsket med udgangspunkt i obduktionserklæringer, politirapporter og fotos fra alle drabssager fra 1992 til 2016. Der er registreret oplysninger om selve drabet, ofre, gerningsmænd, indbyrdes relation og motiv.

Artiklen i Forensic Science International: Synergy er den første af i alt tre, som til sammen udgør Asser Hedegård Thomsens ph.d.-afhandling. Til de to sidste artikler i ph.d.-afhandlingen er hver enkelt læsion og organskade på drabsofrene registreret med henblik på at påvise ændringer i skadesmønstre og måle effekt af bedre medicinsk behandling.

 

Bag om studiet

  • Studietype: Retrospektivt
  • Væsentligste samarbejdspartnere: Center for Bioinformatik (BiRC), Aarhus Universitet, Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet og Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet
  • Finansiering: Brødrene Hartmanns Fond
  • Link til den videnskabelige artikel: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589871X19301317  

Forskningsresultatet er afsat og bragt i Dagbladet Information 23. august og i reportagen fra Institut for Retsmedicin 24. august 2019.

Kontakt

Specialelæge i retsmedicin, ph.d.-studerende Asser Hedegård Thomsen
Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet
Tlf: 87168316
aht@forens.au.dk

 

 

Forskning, Sundhed og sygdom, Videnskabelig medarbejder, Health, Health, Teknisk/administrativ medarbejder, Institut for Retsmedicin, Offentligheden/Pressen