Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny forskningschef på Hospitalsenhed Midt

Lene Bastrup Jørgensen skal samle de mange tråde på Hospitalsenhed Midts forskningsområde. Samtidig bliver hun bindeled mellem Hospitalsenhed Midt og Aarhus Universitet.

02.08.2016 | Susanne Munch Overgaard, Hospitalsenhed Midt

Lene Bastrup Jørgensen

Lene Bastrup Jørgensen - Foto: Lisbeth Hasager Justesen, Hospitalsenhed Midt

Hospitalsenhed Midt har rekrutteret sin nye forskningschef fra egne rækker. Lene Bastrup Jørgensen er i dag ansat ved Aarhus Universitets Institut for Klinisk Medicin som forskningslektor og leder af den tværfaglige forskningsenhed ved Center for Planlagt Kirurgi på Regionshospitalet Silkeborg. 1. august udvider hun sit ansvarsområde og bliver forskningschef for hele Hospitalsenhed Midt.

Hospitalsenhed Midts hospitaler i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive har lang tradition for at udføre sundhedsvidenskabelig forskning på internationalt niveau. Stort set alle afdelinger, centre, specialer og sundhedsfaglige personalegrupper tager del i forskningen - ofte i samarbejde med forskere i andre grene af sundhedsvæsenet og i udlandet. Hospitalsenhed Midt forsker for at forbedre kvaliteten i sine kerneområder (diagnostik, behandling, pleje, rehabilitering, forebyggelse og sundhedsfremme) - til glæde for patienterne.

Det er i dette grænseløse, mangefacetterede forskningslandskab, Lene Bastrup Jørgensen bliver Hospitalsenhed Midts centrale figur – på tværs af hospitaler, faggrupper og sektorer. Som forskningschef får hun til opgave at understøtte og koordinere forskningsområdet på hele Hospitalsenhed Midt og arbejde for et sammenhængende, aktivt og attraktivt forskningsmiljø. Hun skal yde forskningsstrategisk rådgivning til hospitalsenhedens ledelseslag og være bindeled mellem hospitalsledelsen og de forskningsansvarlige på hospitalsenhedens afdelinger og centre.

En samlet forskningsprofil for Hospitalsenhed Midt

"Klinisk forskning har stor strategisk betydning for Hospitalsenhed Midt. I Lene Bastrup Jørgensen har vi fundet en forskningschef med en særdeles solid akademisk og forskningsmæssig baggrund. I sit nuværende job har hun bevist, at hun har godt greb om tværfaglig forskningsledelse. Hun tænker i helheder og høster anerkendelse for sine evner til at bane nye veje i et dynamisk og stærkt samarbejde på tværs af fag og sektorer. Alt sammen egenskaber, der er vigtige for den nøgleposition, hun nu får som forskningschef – og som kommer Hospitalsenhed Midts mange forskningsmiljøer og - samarbejdsflader til gode," siger Hospitalsenhed Midts sygeplejefaglige direktør, Tove Kristensen.

Lene Bastrup Jørgensen er oprindelig uddannet som sygeplejerske. Hun har den akademiske kandidatgrad i sygepleje (cand.cur.) og er ph.d. fra Health, Aarhus Universitet. Her har hun også gennemgået kursus i forskningsledelse og i almen universitetspædagogik. Hun er medlem af Hospitalsenhed Midts forskningsråd og har været pennefører på den seneste forskningsstrategi. Hendes cv vidner om et særdeles aktivt liv som forsker. Nu ser hun frem til de nye udfordringer som forskningschef.

"Forskningen på Hospitalsenhed Midt knytter sig tæt til den kliniske hverdag. Mange faggrupper og specialer byder ind i forskningsarbejdet med deres ekspertise og særkende. Netop forskelligheden ser jeg som en styrke, og som forskningschef vil jeg satse på at bringe denne forskellighed i spil for at øge sammenhængskraften og skabe synergi i forskningsarbejdet - på tværs af hospitaler, fag og sektorer," siger den nyudnævnte forskningschef.

Lene Bastrup Jørgensen er 50 år. Hun afløser Charlotte Hjort, der forlod Hospitalsenhed Midt sidste år til fordel for et job som enhedschef ved Tilsynscenter Nord under Styrelsen for Patientsikkerhed.

Yderligere oplysninger:

Kommende forskningschef, forskningslektor Lene Bastrup Jørgensen
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi, Silkeborg
Direkte telefon: 51 29 09 54
Mail: bastrup@clin.au.dk

Navnenyt, Offentligheden/Pressen, Institut for Klinisk Medicin, Health, Videnskabelig medarbejder, Ekstern målgruppe