Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny hjemmeside viser vej til core-faciliteter

Mangler din forskergruppe en dyremodel, lysmikroskopi, ekspertise i hyperbarisk fysiologi eller…? Ny hjemmeside giver overblik over faciliteterne, som forskere ved Aarhus Universitet og andre universiteter kan gøre brug af.

31.10.2016 | Henriette Stevnhøj

Health råder over core-faciliteter, fx forsøgsdyr. Arkivfoto/AU Kommunikation

Det er fristende at genbruge det gamle slogan; ’findes det, findes det her’ fra navne- og adressebogen De Gule Sider om samlingen af core-faciliteter ved Health. En ny hjemmeside giver et komplet overblik over faciliteterne, der er serviceenheder, som forskere ved Aarhus Universitet og andre universiteter og hospitaler kan have gavn af. Hensigten med at brede tilbuddene ud er at sikre, at det ofte kostbare udstyr bliver udnyttet bedst muligt.

Core-faciliteter dækker over specielt udstyr og særlige kompetencer til at lave detaljerede analyser, målinger og undersøgelser, som det ofte vil være umuligt for de enkelte forskergrupper at sætte ressourcer af til. Core-faciliteterne på Health er med til at opretholde et aktivt videnskabeligt miljø og dermed af stor værdi for forskningsmiljøerne.

Ved Health er der pt. 14 core-faciliteter, som er fagligt bredt favnende. Det er fra biostatistisk rådgivning (BIAS, Biostatistical Advisory Service) over hormonanalyser til forbedret diagnostik og behandling (De Medicinske Forskningslaboratorier) til antropometriske målinger, hvile- og arbejdsfysiologiske målinger (FIT – The Physical Fitness Testning Core Facility) og skræddersyede analyser af lægemidler og illegale stoffer (Bioanalystisk Enhed, Retskemisk Afdeling). Herudover er der adgang til avl af laboratoriedyr og dyrestalde. 

 

Se alle Healths core-faciliteter på den nye hjemmeside.

 

 

Forskning, Videnskabelig medarbejder, Health, Health, Teknisk/administrativ medarbejder, Ph.d.-studerende