Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny international hjemmeside opfylder brugernes behov

Fra i dag bliver det nemmere for kommende, internationale studerende og medarbejdere at få et overblik over studier, arbejdsmuligheder og campuslivet på Aarhus Universitet. Aarhus Universitet har netop lanceret en ny, målrettet international hjemmeside.

18.09.2018 | Ida Hammerich Nielson

Grafik: AU IT

Aarhus Universitets nye internationale hjemmeside er tilrettelagt, så den imødekommer AU’s internationale målgruppers behov, hvad enten de er nysgerrige på Aarhus Universitet som studiested eller arbejdsplads.

På international.au.dk finder udenlandske studerende og forskere nemt og overskueligt information om Aarhus Universitet og andre emner, som er nyttige for dem – uden at de behøver forhåndsviden om vores uddannelser, forskningsmiljøer, universitetet og vores campusfaciliteter samt levevis i Danmark for eksempel.

Med andre ord vil den engelske version af den information, som ligger under fanerne ”uddannelse”, ”forskning”, ”samarbejde” og ”om AU”, fremover findes på den internationale hjemmeside i udgaver, hvor teksterne er skrevet direkte til udenlandske målgrupper.

Tilbagemeldinger fra internationale brugere

Hjemmesiden, international.au.dk, er blandt andet blevet til på baggrund af tilbagemeldinger fra brugere af den tidligere engelsksprogede del af universitetets hjemmeside. Den var udformet som en engelsk-sproget udgave af den danske hjemmeside og dermed ikke tænkt specifikt til internationale målgrupper, såsom potentielle studerende, ph.d.-studerende eller forskere. Andre input til den nye internationale hjemmeside er indhentet fra AU-medarbejdere, som arbejder med international rekruttering, og inspiration fra andre internationale universiteter.

En selvstændig hjemmeside

Såvel eksterne som interne respondenter i den bagvedliggende undersøgelse har peget på en række forhold, som gjorde det vanskeligt for udefrakommende brugere at navigere på AU’s hjemmeside, og ud fra den indsigt er den nye internationale hjemmeside skabt som sin egen selvstændige hjemmeside.

”Sprogskifte”-knappen bliver brugt anderledes på nogle sider

Den internationale hjemmeside er uafhængig af au.dk. Der vil altså fremover være to webhovedindgange til at få en præsentation af Aarhus Universitet – den danske hjemmeside og den internationale. Koblingen mellem de to sider vil være ”sprogskifte-knappen” i højre hjørne. Når man klikker på den fra sider på au.dk, vil man blive ledt ind på forsiden af den internationale hjemmeside.

Medarbejdersider er ikke berørt

De nye forhold gælder kun på de sider, hvor man har præsentationer af AU rettet mod eksterne brugere. Det vil derfor fortsat være sådan, at ”sprogskifte”-knappen på alle sider inden for medarbejdere.au.dk, studerende.au.dk samt på alle institut- og fakultetssiderne, som altid leder en ind til en spejling af den tekst, som man har på dansk, i en engelsk-udgave.

Ændringen er altså alene på de sider, som hører under forsiden af au.dk.

Se den nye internationale hjemmeside her.

Hvis man har spørgsmål til den internationale hjemmeside eller oplever problemer med den, kan man skrive til typo3@au.dk

Administrativt, Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet