Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny kandidat: Tillykke – vi gjorde det!

Hele fem uddannelser var repræsenteret, da Institut for Folkesundhed afholdt sin årlige Kandidat- og Masterafslutning i Aulaen 25. juni – bl.a. for første gang Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab. Og glæden var til at spore.

26.06.2015 | Kirsten Olesen og Anders Trærup (foto)

Eksamensbeviserne fra Institut for Folkesundhed lå klar til de forventningsfulde, mens tonerne fra Kaare Norges guitar fyldte Aulaen.

Prodekan, professor Charlotte Ringsted udtrykte store forventninger til de nye mastere og kandidaters kreativitet. For som hun sagde: Der er brug for jer, og I kan støtte vores fremtidige velfærdssamfund.

Uddannelsesleder, lektor Kirsten Frederiksen holdt årets festtale for de mange, der nu skal ud på det offentlige og private arbejdsmarked. Talen mundede ud i et håb om, at de ”bliver ved med at have evnen til fordybelse i et accelererende samfund”, som hun udtrykte det.

Guitaristen Kaare Norge underholdt med toner, der spændte fra variationer over Carl Nielsen-sange til Eric Claptons ”Tears in Heaven”.

Cand.cur. Sabine Heesemann holdt tale som repræsentant for hele eksamensholdet og høstede stort bifald for bl.a. at tale over temaet ”at få et forhold til sit speciale” – og for sine afsluttende ord: Kære kandidater: Tillykke – vi gjorde det!

Studerende fra fem uddannelser fik deres eksamensbevis: Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje (MKS), Kandidatuddannelsen i Idræt (cand.scient i Idræt), Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse (cand.scient.san), Kandidatuddannelsen i Sygepleje (cand. cur.) og Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab (cand.scient.san.publ.).  Her er det uddannelsesleder, lektor Christina Dahm, der overrækker et eksamensbevis til en ny kandidat fra Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, cand.scient.san.

Aldersspredningen var stor…

Institutleder Søren Kjærgaard understregede i sin tale den styrke, der ligger i mangfoldigheden af uddannelser på instituttet og kaldte bl.a. den nye Kandidatuddannelse i Folkesundhedsvidenskab for ”en rigtig vigtig uddannelse for samfundet”.

Arrangement, Alle grupper, Institut for Folkesundhed, Health, Uddannelse