Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny kandidatlinje i avanceret klinisk sygepleje under opsejling

Health har indgået et samarbejde med otte kommuner og Dansk Sygeplejeråd, som efterspørger en ny type sygeplejerske - en såkaldt avanceret klinisk sygeplejerske. Analyse- og udviklingsarbejdet går nu i gang. Hvis uddannelsen bliver oprettet, er der studiestart i september 2019.

09.01.2018 | Mette Louise Ohana

Sygeplejerske

Hvis uddannelsen oprettes, bliver den en linje på den eksisterende kandidatuddannelse i sygepleje.

Efter inspiration fra udlandet, hvor man i nogle lande har Advanced Practice Nurses, har Dansk Sygeplejeråd og Aalborg, Aarhus, Esbjerg, København, Norddjurs, Odense, Silkeborg og Randers kommuner taget kontakt til Health for at få skabt en ny uddannelse. Titlen som avanceret klinisk sygeplejerske dækker over sygeplejersker, der har akademiske kompetencer til fx at analysere kliniske sygeplejefaglige problemstillinger og identificere og foreslå løsninger. Behovet er opstået pga. opgaveforskydninger mellem hospitaler og kommuner.   

Fakultetsledelsen på Health har netop godkendt, at en projektgruppe undersøger muligheden for at udbyde en linje på den eksisterende kandidatuddannelsen i sygepleje, der hører under Institut for Folkesundhed. I første omgang ses på en linje, der retter sig mod behov i det nære sundhedsvæsen, dvs. sundhedsopgaver, der er tæt på borgeren som fx hjemmesygeplejen og sundhedscentre.

Yderligere afklaring nødvendig

Inden det kommer dertil, skal det dog bl.a. først afklares, hvordan uddannelsen passer ind i det eksisterende udbud af uddannelser, og hvilke kompetencer den skal kunne tilbyde. Det er afgørende for Health, at uddannelsen er forskningsbaseret.  

Der er nedsat en projektgruppe med uddannelseslederen for kandidatuddannelsen i sygepleje, en række VIP-repræsentanter samt uddannelseschefen på Health. En rådgivningsgruppe med repræsentanter fra Dansk Sygeplejeråd og kommunerne vil desuden rådgive projektgruppen i forhold til mål og indhold i uddannelsen.

Arbejdet med at analysere grundlaget og udvikle uddannelsen vil foregå frem til november 2018, hvor en evt. studieordning skal ligge klar. Der bliver taget endeligt stilling til uddannelsen i løbet af foråret. Hvis uddannelsen bliver udbudt, kan kommende studerende søge den fra marts 2019 med studiestart den følgende september.


Kontakt

Prodekan for uddannelse Charlotte Ringsted
Health, Aarhus Universitet
Mobil: 93 50 82 22
Mail: charlotte.ringsted@au.dk

Uddannelse, Administration (Faglighed), Teknisk/administrativ medarbejder, Institut for Folkesundhed, Health, Videnskabelig medarbejder, Health, Alumne, Kommende studerende