Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny karriereplatform for yngre forskere er i luften

Aarhus Universitet har gjort det nemmere for unge forskere at planlægge et karriereforløb. Et nyt, omfattende karriereudviklingsprogram og en ny fælles platform er blandt de tiltag, som nu er frit tilgængelige for unge forskere.

27.09.2017 | Camilla Schrøder

Karrierevejledningstilbud, et tværfagligt netværk af initiativer og et karriereudviklingsprogram er nu tilgængeligt for unge AU-forskere - adjunkter, postdocs såvel som forskere ansat i et tenure track-forløb. Et nyt fælles website er platform for initiativerne, og her kan både nuværende unge forskere og potentielle ansøgere finde information om bl.a. ledige stillinger, fundingmuligheder, ansættelsesvilkår og virksomhedssamarbejder.

Udvalget for Forskning og Eksterne Relationer lancerede allerede i foråret planerne om en større indsats for talent- og karriereudvikling målrettet unge forskere. Det er den indsats, der nu er en realitet.

”Antallet af unge forskere er steget over det sidste årti, og der er ingen tvivl om, de yder  en stor indsats for universitetets forskningsmiljøer. Samtidig er der en nedgang i antallet af faste stillinger. Derfor er jeg meget glad for, at vi nu har skabt en platform, som styrker de unge forskeres mulighed for bedre at tilrettelægge en målrettet karriereplan – hvad enten den peger i retning af ansættelse på universiteter eller i den offentlige eller private sektor”, siger Lise Wogensen Bach, prodekan for forskning på Health og medlem af AU’s Udvalg for Forskning og Eksterne Relationer (UFFE)

Det første i Danmark

Karriereudviklingsprogrammet – Junior Researcher Development Programme – er det første af sin slags i Danmark.  Programmet har fire karrierespor at vælge imellem: Research Leadership, Industry, Teaching and Supervision og et individuelt tilrettelagt spor, hvor man har mulighed for at vælge kurser fra de andre spor.

Karrierevejledning er en central del af programmet. AU Career PhD & JR tilbyder sparring på valg af karrierevej såvel som en række karriere- og netværksarrangementer. Det kan eksempelvis være deltagelse i karrieremesser, virksomhedsbesøg, netværks- og alumnearrangementer.

Der er afsat 500.000 kr. til junior research-satsningen i 2017 og 2018. Initiativerne er udviklet på baggrund af interviews seniorforskere (dvs. forskningsledere, supervisorer og en institutleder), et fokusgruppeinterview med en række postdocs samt lignende programmer på førende udenlandske universiteter. 


Junior Researcher Association inviterer til stiftende generalforsamling

I forbindelse med projektet har en gruppe unge forskere på tværs af de fire fakulteter taget initiativ til at stifte den første Junior Researcher Association på Aarhus Universitet med det formål at opbygge faglige arrangementer, øge politisk indflydelse og skabe et netværk på tværs af fagligheder.

Foreningen understøttes af Junior Researcher Development Programme og holder stiftende generalforsamling i november. Alle unge forskere opfordres til at deltage i generalforsamlingen.

Du kan holde dig løbende orienteret på hjemmesiden 

For yderligere spørgsmål, kontakt karrierevejleder Shivani Joshi sjo@clin.au.dk

Talentudvikling, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet