Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny ledelse på Institut for Klinisk Medicin

1. december får Institut for Klinisk Medicin tre nye viceinstitutledere for henholdsvis uddannelse, forskning og talent. Det er én mere end oprindeligt planlagt, men institutleder Jørgen Frøkiær tillod sig at blive klogere undervejs.

30.10.2018 | Nanna Jespersgård

Vibeke Hjortdal bliver ny viceinstitutleder for talent. Foto: Lars Kruse, AU.

Jens Christian Hedemann Sørensen bliver ny viceinstitutleder for forskning. Foto: Lars Kruse, AU.

Niels Uldbjerg bliver ny viceinstitutleder for uddannelse. Foto: John Kristensen, AUH.

Vibeke Hjortdal, Niels Uldbjerg og Jens Christian Hedemann Sørensen er det trekløver af erfarne overlæger og lærestolsprofessorer, der fra 1. december kommer til at lede Institut for Klinisk Medicin sammen med institutleder Jørgen Frøkiær og sekretariatsleder Linda Ibsen.

De nye viceinstitutledere er udpeget inden for de tre store fagområder forskning (Jens Christian Hedemann Sørensen), talent (Vibeke Hjortdal) og uddannelse (Niels Uldbjerg), men det skal man ikke lade sig narre af. Jørgen Frøkiær understreger nemlig, at områderne i praksis er så tæt forbundne, at de kun kan løftes af et tilsvarende tæt ledelsessamarbejde om de respektive områder. Af samme årsag kommer de nye viceinstitutledere til at tilbringe mellem to og tre arbejdsdage om ugen med nye opgaver, som skal styrke ledelsesgrundlaget på Institut for Klinisk Medicin.

”Når jeg endte med at udpege tre frem for de to planlagte viceinstitutledere, skyldes det, at jeg under samtalerne blev bevidst om, at Vibeke, Jens Christian og Niels har nogle vidt forskellige faglige og personlige kvaliteter, der supplerer hinanden på en meget spændende måde,” siger institutleder Jørgen Frøkiær.

”Det havde jeg ikke set komme, da de to stillinger blev annonceret, men jeg blev klogere undervejs. Jeg er overbevist om, at konstruktionen vil komme instituttets ansatte til gavn. Både her i Aarhus og på regionshospitalerne,” siger Jørgen Frøkiær.

Gode rammer - også for universitetsklinikkerne

Netop regionshospitalerne bliver et fokusområde for den nye viceinstitutleder for talent, 57-årige Vibeke Hjortdal, til daglig klinisk lærestolsprofessor og overlæge i hjertelungekirurgi på Aarhus Universitetshospital.

”Jeg ser jobbet som en unik mulighed for at være med til at skabe de bedst tænkelige rammer for det videnskabelige arbejde og for forskerne på universitetet og universitetsklinikkerne,” siger Vibeke Hjortdal.

Også den nye viceinstitutleder for forskning, 58-årige Jens Christian Hedemann Sørensen, til daglig klinisk lærestolsprofessor og overlæge på Neurokirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, fremhæver samarbejde med klinikken som en højprioriteret opgave. Det gælder ikke mindst i en tid, hvor instituttets mange forskningsfunktioner skal integreres i den nye fysiske ramme i Skejby – med alt det bøvl og rod, som store flytteprojekter uundgåeligt fører med sig.

Uden forskningsledelse stopper udviklingen

”Derudover vil jeg fortsat arbejde for at integrere forskningen på IKM med den øvrige forskning på Health og AU. I det hele taget mener jeg, at forskningsledelse er centralt ift. at opnå nye forskningsresultater, indgå internationale samarbejder og sikre de eksterne bevillinger – det var derfor, jeg søgte jobbet,” siger Jens Christian Hedemann Sørensen.

Både han og Vibeke Hjortdal fortsætter som lærestolsprofessorer, men kommer til at lægge andre opgaver bag sig fra 1. december. Vibeke Hjortdal kommer til at arbejde mindre med patienter, og Jens Christian Hedemann Sørensen siger både farvel til noget af det kliniske arbejde samt den direkte studenterundervisning på hoved-neuro-semesteret.

Begejstringen skal plejes

Den nye viceinstitutleder for uddannelse, 65-årige Niels Uldbjerg, kommer fra en stilling som klinisk lærestolsprofessor og overlæge på Gynækologisk-Obstetrisk afdeling. En af Niels Uldbjergs første vigtige opgaver bliver studiereformen, hvor han bl.a. vil arbejde for at sikre begejstring blandt professorer, lektorer og hospitalsansatte.

”Jeg har selv haft mange undervisningsopgaver inklusive nogle år i studienævnet, og jeg har været lærestolsprofessor i snart 15 år. Med den baggrund er det lækkert at få chancen for at afslutte med en opgave, som jeg har stor lyst til, og hvor jeg også synes, jeg har noget at byde ind med,” siger Niels Uldbjerg.

I forbindelse med lederjobbet træder Niels Uldbjerg ud af de nattevagter, der har været en del af hans identitet som obstetriker. Han stopper også som underviser på det internationale semester og vil i løbet af det næste år fraskrive sig sin lærestolsprofessortitel.

Erfarne folk i ny konstellation

Både Vibeke Hjortdal, Niels Uldbjerg og Jens Christian Hedemann Sørensen har tidligere været en del af ledelsen på Institut for Klinisk Medicin. Niels Uldbjerg og Jens Christian Hedemann Sørensen frem til sommerferien i år og Vibeke Hjortdal i perioden fra 2011 til 2015. Alle var de såkaldt koordinerende kliniske lærestolsprofessorer og medlemmer af instituttets Lederforum, der i konstruktionen matchede de nu nedlagte centre på Aarhus Universitetshospital. Nu ser de tre frem til at starte som nye viceinstitutledere, og Jørgen Frøkiær glæder sig også:

”Det bliver godt at få styr på instituttets nye organisation, dens kommandoveje og linjer på langs og tværs, så vi kan sørge for, at alle ved, hvem de refererer til, og hvor de kan få – og selv opsøge – information. Vi melder selvfølgelig løbende ud til instituttets ansatte, når der er væsentligt nyt at berette,” siger Jørgen Frøkiær. 


Kontakt

Institutleder Jørgen Frøkiær
Viceinstitutleder for forskning Jens Christian Hedemann Sørensen
Viceinstitutleder for talent Vibeke Hjortdal
Viceinstitutleder for uddannelse Niels Uldbjerg

Navnenyt, Sundhed og sygdom, Videnskabelig medarbejder, Institut for Klinisk Medicin, Health, Forskning, Teknisk/administrativ medarbejder, Health, Offentligheden/Pressen