Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny masteruddannelse i personlig medicin

Sammen med fire andre universiteter lancerer Health en ny masteruddannelse i personlig medicin. De første studerende kan begynde uddannelsen allerede i efterårssemestret 2021.

13.01.2021 | Simon Byrial Fischel

En ny masteruddannelse i personlig medicin skal fra september være med til at ruste landets sundhedsprofessionelle til at træde ind i en ny medicinsk æra. Foto: KU

Eksperterne er enige. Personlig medicin vil spille en stadig mere central rolle i fremtiden, både hvad angår forebyggelse, diagnosticering og behandling af sygdom. De seneste års udvikling inden for Big Data og bioteknologi åbner dørene for et sundhedsvæsen, som kan tilbyde skræddersyede behandlinger til den enkelte patient. Men hvis det store potentiale skal udnyttes, er der brug for kvalificerede fagfolk, der kan understøtte og drive udviklingen.

Derfor har Health sammen med de sundhedsvidenskabelige fakulteter ved KU, AAU og SDU og i samarbejde med DTU over de seneste to år arbejdet på at udvikle en masteruddannelse i personlig medicin.

Kort før årsskiftet fik den nye uddannelse den endelige godkendelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, og allerede i september 2021 er der studiestart for første gang.

Vi skal rykke samtidig

Masteruddannelsen henvender sig både til sundhedsvidenskabelige, tekniske og naturvidenskabelige kandidater i sundhedsvæsenet, i universiteternes forskningsmiljøer, i offentlige institutioner og myndigheder samt i medicinalindustrien. Målet er, at de mange faggrupper skal opkvalificeres samtidig, så der kan ske et ryk både fagligt og volumenmæssigt mod at implementere personlig medicin i sundhedsvæsenet.   

Lektor og overlæge Britt Elmedal Laursen er en del af den gruppe, som har stået for den faglige udvikling af uddannelsen. Ifølge hende er det tværfaglige samarbejde faktisk omdrejningspunktet for det hele. ”Det handler ikke alene om, at de sundhedsprofessionelle skal tilegne sig nye tekniske færdigheder. Vi skal først og fremmest sikre en tværfaglig forståelse, så forskellige faggrupper kan tale og arbejde sammen om nye teknologier og metoder,” siger hun og understreger: ”En læge skal ikke nødvendigvis kunne bedrive bioinformatik, men skal kunne forstå de data og teknikker, som ligger til grund for arbejdet, ligesom en bioinformatiker eller molekylærbiolog skal have kendskab til og forståelse for den kliniske arbejdsgang.”

På den måde skal der bygges bro fra grundforskeren, som identificerer en ny genvariant over ingeniøren, som udvikler nye tekniske løsninger til lægen, som lægger den endelige behandlingsplan for patienten.  

Grundmodul og datascience ligger på Health

Den nye masteruddannelse bliver oprettet som led i Sundheds- og Ældreministeriets nationale strategi for personlig medicin og er et unikt samarbejde mellem landets sundhedsvidenskabelige fakulteter.

Uddannelsens moduler og valgfag er fordelt ud over alle de fem samarbejdsuniversiteter for at inddrage undervisere fra hele landet og placere fagene der, hvor den relevante ekspertise er. På Health skal de studerende tage uddannelsens obligatoriske grundmodul og derudover udbyder vi valgfag i datascience.

 


Om uddannelsen

  • Den nye masteruddannelse kan tages på deltid over 2-6 år og får studiestart hvert år.
  • Den består af 60 ECTS svarende til et års fuldtidsstudie.
  • Uddannelsen består af fem obligatoriske kurser, som danner basis for personlig medicin, et masterprojekt samt to valgfag, som giver de studerende mulighed for at specialisere sig alt efter interesse og behov.
  • Ansøgningen til masteruddannelsen åbner d. 15. januar 2021. Læs mere og søg om optagelse på https://personligmedicin.ku.dk/


Kontakt

Lektor og overlæge Britt Elmedal Laursen
Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin
Aarhus Universitetshospital, Molekylær Medicinsk afdeling (MOMA) og Kræftafdelingen
Mail: britt@biomed.au.dk
Mobil: +45 26 36 09 92

Uddannelse, Administration (Faglighed), Videnskabelig medarbejder, Health, Health, Teknisk/administrativ medarbejder, Institut for Klinisk Medicin, Ph.d.-studerende, Institut for Biomedicin, Offentligheden/Pressen