Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny millionbevilling: iPSYCH bliver verdens førende på psykiatriområdet

Forskningsprojektet iPSYCH har endnu en gang modtaget en stor bevilling fra Lundbeckfonden. Bevillingen betyder, at projektet bliver et af de største inden for psykiatrisk forskning.

24.03.2015 | Helle Horskjær Hansen

Projektets officielle navn er "Lundbeckfondens Initiativ for Integreret Psykiatrisk Forskning", forkortet ”iPSYCH” er et nationalt projekt forankret på Aarhus Universitet i samarbejde med Københavns Universitet, Region Midtjylland og Region Hovedstaden og Statens Serum Institut. På billedet ses fra venstre ses Mogens Killian, Preben Bo Mortensen, Anders Børglum og Ole Mors.

Projektets officielle navn er "Lundbeckfondens Initiativ for Integreret Psykiatrisk Forskning", forkortet ”iPSYCH” er et nationalt projekt forankret på Aarhus Universitet i samarbejde med Københavns Universitet, Region Midtjylland og Region Hovedstaden og Statens Serum Institut. På billedet ses fra venstre ses Mogens Killian, Preben Bo Mortensen, Anders Børglum og Ole Mors.

Skizofreni, bipolar affektiv sindslidelse, autisme, ADHD og depression. I 2012 blev en række førende forskere, som arbejder med psykiatri og genetik i Danmark, sat sammen for at finde årsagerne til disse alvorlige psykiske lidelser i projektet Lundbeckfondens Initiativ for Integreret Psykiatrisk Forskning, iPSYCH. Dengang modtog projektet den største bevilling – 121 millioner kroner - nogensinde til psykiatrisk forskning i Danmark. Nu har forskningsprojektet modtaget endnu en 3-årig bevilling fra Lundbeckfonden. Denne gang på 120 millioner kroner. Ifølge direktør for iPSYCH og professor ved Aarhus Universitet, Mogens Kilian bliver forskningsprojektet, i kraft af støtten fra Lundbeckfonden, verdens mest toneangivende inden for psykiatrisk forskning.

”Forskningsaktiviteterne i iPSYCH kortlægger hele spektret af faktorer, som spiller en rolle for de psykiatriske sygdomme. Foruden store kliniske projekter, som følger patienter over en lang årrække, fokuseres der på de genetiske faktorer, miljøfaktorer og samspillet mellem disse. Omkring 140 forskere i Aarhus og København er involveret i projektet og der er omfattende samarbejder med fremtrædende forskere i Europa, USA og Australien,” fortæller Mogens Kilian.

Forskere står i kø

Over 80.000 danskere med og uden psykisk sygdom får deres gener og livshistorie undersøgt i detaljer i det historisk store psykiatriske forskningsprojekt, som iPSYCH er.

”På grund af iPSYCH’s unikke forskningsmuligheder, som udover bevillingen fra Lundbeckfonden er betinget af de specielle danske registre, står udenlandske forskere i kø for at være med. Af samme grunde er der også opnået omfattende økonomisk støtte fra udenlandske fonde. Både nationalt og internationalt er der således store og velbegrundede forventninger til iPSYCH,” siger Mogens Kilian.

Og den unikke mulighed for at koble data fra enestående danske befolkningsregistre med genetiske analyser af store patientgrupper har på få år skabt helt nye resultater, som vækker international genklang.

”Vi har for første gang identificeret tusindvis af genetiske varianter, der er relevante for årsagerne til skizofreni. Vi har gennemført den første undersøgelse, som systematisk på tværs af hele arvemassen har søgt, og fundet samspil imellem gener og miljø, i dette tilfælde moderens udsættelse for en virus. Vi har også påvist sammenhæng mellem D-vitamin mangel under graviditeten og senere skizofreni hos barnet,” forklarer videnskabelig leder på iPSYCH og professor på Aarhus Universitet, Preben Bo Mortensen.

Arv og miljø under lup

Han understreger, at projektets måske vigtigste produkt de første tre år har været at opbygge verdens største datasæt til studie af disse spørgsmål.

”Vi har helt unikke data til rådighed. Dette giver mulighed for at belyse det komplekse samspil mellem arv og miljø som for nogle resulterer i, at man udvikler en psykisk sygdom. Så ultimativt er det vores ambition at bidrage til, at man kan forhindre sygdommen i at opstå, eller hvis det sker, at man kan give hurtigere og mere effektiv behandling,” fortæller Preben Bo Mortensen.

Forskningsleder i iPSYCH og professor ved Aarhus Universitet, Anders Børglum forklarer, at der findes flere tusinde genvarianter, der har betydning for, om man udvikler psykisk sygdom eller ej, men at vi i dag kun kender lidt over 100 af disse.

 ”Vi har kun set toppen af isbjerget af de genetiske årsager til sygdommene, og med det store iPSYCH data sæt vil vi kunne finde mange flere sygdomsgener og afdække vigtige biologiske sygdomsmekanismer. Disse centrale sygdomsmekanismer kan muligvis være nye mål for udvikling af en mere præcis, skånsom og effektiv behandling,” fortæller Anders Børglum.

I løbet af projektets første par år har iPSYCH været med til at publicere tæt på 200 videnskabelige artikler om psykiske lidelser i samarbejde med Statens Serum Institut og flere udenlandske forskningsinstitutioner.


iPSYCH

iPSYCH består af førende danske forskere inden for psykiatri, genetik og registerforskning, i nært samarbejde med afdelingsleder David Hougaard, Afdeling for Medfødte Sygdomme ved Statens Serum Institut. De samarbejder blandt andet med Broad Institute, MIT/Harvard University, USA, Psychiatric Genomics Consortium, John Hopkins University, USA, Queensland Brain Institute, Australien, Beijing Genomics Institute (BGI), deCode Genetics fra Island samt den Færøske Biobank. Det giver tilsammen en unik mulighed for at skabe banebrydende ny viden, der på sigt kan munde ud i behandling, der er skræddersyet til hver enkelt menneske på baggrund af genetisk profil, miljø og kliniske symptomer under ét.

iPSYCH projektgruppen består af:

Professor Preben Bo Mortensen, Aarhus Universitet
Professor Anders Børglum, Aarhus Universitet
Professor Ole Mors, Aarhus Universitetshospital, Risskov, Aarhus Universitet
Professor Thomas Werge, Region Hovedstadens Psykiatri
Professor Merete Nordentoft, Region Hovedstadens Psykiatri


Yderligere oplysninger

Professor Mogens Kilian
Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin
Direkte telefon: 8716 7829
kilian@biomed.au.dk

Professor Preben Bo Mortensen
Aarhus Universitet, Institut for Økonomi
Direkte telefon: 87165359
pbm@econ.au.dkNavnenyt, Offentligheden/Pressen, Institut for Biomedicin, Health, Bevillinger og priser, Ph.d.-studerende, Institut for Klinisk Medicin, Teknisk/administrativ medarbejder, Videnskabelig medarbejder