Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny model redder forskningsåret på Health

Forskningsåret bevares bl.a. ved, at den afsluttende rapport med intern censur erstattes af individuelt aftalte afslutninger på forløbet. De administrative justeringer betyder, at den populære ordning nu fortsætter uden de oprindeligt varslede nedskæringer på optaget.

08.02.2019 | Simon Byrial Fischel

Forskeruddannelsen på Health er klar med en ny model af forskningsåret, som gør det muligt at fortsætte ordningen uden de tidligere varslede nedskæringer. Foto: Jesper Rais, AU Kommunikation

De seneste år har studiefremdriftsreformen skabt usikkerhed om fremtiden for forskningsåret. De studerendes forskningsorlov bliver nemlig betragtet som en overskridelse af normeret studietid, der vil koste fakultetet dyrt.  Nu er Forskeruddannelsen klar med en ny model, som bevarer forskningsåret som en mulighed for fakultetets potentielle forskerspirer.

Modellen indebærer, at den 25-siders afsluttende rapport med mundtligt forsvar og en intern bedømmelse bortfalder. I stedet skal den studerende, i forbindelse med sin ansøgning, aftale med den kommende vejleder, hvordan forløbet afsluttes. Det kan f.eks. ske i form af et foredrag eller en artikel. På den måde får vejlederen et større ansvar for at sikre, at projektet har den nødvendige faglige tyngde og et passende omfang.

SMS: Bevar et selvstændigt produkt
Selskab for Medicinsk Studenterforskning (SMS) som repræsenterer AU’s medicinstuderende i forskningsregi, ærgrer sig over, at rapporten sløjfes, men ser samtidig positive aspekter i den nye ordning. ”Fra SMS opfordrer vi kraftigt til, at et forskningsår afsluttes med f.eks. et førsteforfatterskab på en artikel og et foredrag for din forskningsgruppe. Det er mindre vigtigt, om du får en formel bedømmelse med intern censur. Men du bør afslutte med et produkt, så du ikke bare ender med at være sjetteforfatter på en artikel, som udkommer længe efter dit forskningsår er slut,” siger næstformand i SMS og ph.d.-studerende Cecilie Blenstrup Patsche, som selv afsluttede sit forskningsår i 2015.

Overordnet er SMS glade for at forskningsåret også i fremtiden vil være blandt Healths tilbud om studenterforskning. Næstformanden tilføjer, at den nye model faktisk øger fleksibiliteten for de studerende, som tager et forskningsår tidligt i uddannelsen, da de nu får mulighed for at bruge materialet fra forskningsåret i deres speciale. Tidligere var dette kun muligt, hvis et forskningsår blev afsluttet i slutningen af kandidatuddannelsen.  

Gælder fra næste optag
Der er stadig to årlige ansøgningsrunder til forskningsåret, og den nye model træder i kraft allerede fra forårsoptaget 2019. Den enkelte ansøgning vurderes af lederne for det pågældende forskeruddannelsesprogram sammen med et rekrutteringsudvalg. Ansøgningerne bedømmes ud fra projektets omfang, ansøgers kvalifikationer og det pågældende forskningsmiljø. De bedst egnede ansøgere tilbydes herefter et forskningsår.

Udtalelsen er vigtigere end diplomet
Tidligere fik de studerende et diplom underskrevet af dekanen og prodekanen som bevis på et gennemført forskningsår. Også dette ændres i den nye model, hvor diplomet erstattes af en kvittering for beståelse, der mere minder om en almindelig eksamenskarakter. Hos SMS mener man dog ikke, at det er diplomet, som er afgørende.

”Det som reelt har en værdi er, at man får en udtalelse fra sin vejleder. Det vil vi kraftigt opfordre til, at man sørger for. Diplomet er en fin gestus, men er ikke vigtigt senere hen i din karriere,” tilføjer Cecilie Blenstrup Patsche.

Kontakt
Funktionschef, Damian A. Hertoft Goldberg
HE Forskeruddannelsen
Mail: damian@au.dk
Telefon: +4593508910

Talentudvikling, Administration (Faglighed), Videnskabelig medarbejder, Health, Health, Forskningsårsstuderende, Institut for Klinisk Medicin, Teknisk/administrativ medarbejder, Institut for Odontologi, Institut for Biomedicin