Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny og enklere APV i 2019

Universitetsledelsen har besluttet at afprøve en ny og enklere model for den tre-årige ArbejdsPladsVurdering (APV), som gennemføres næste gang i foråret 2019. Her skal medarbejdere som noget nyt forholde sig til den fysiske og psykiske APV på samme tidspunkt.

01.09.2017 | Louise Asmund-Hjorth

Aarhus Universitet udarbejder hvert 3. år en ArbejdsPladsVurdering (APV). En APV hjælper os med at skabe øget trivsel og et bedre arbejdsmiljø og understøtter ledelsens og medarbejdernes daglige arbejde med arbejdsmiljøet.

Den seneste APV blev gennemført i 2016. Universitetsledelsen har besluttet at afprøve en ny og enklere model i foråret 2019, hvor du som medarbejder skal forholde dig til den fysiske og psykiske APV på samme tidspunkt. Universitetsledelsen har i sine overvejelser bl.a. set på tilbagemeldingerne fra APV 2016, herunder hvordan arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalgene bedst inddrages i opfølgningen på APV.

Der er blevet nedsat en APV-følgegruppe, som er en arbejdsgruppe, der repræsenterer og kan tage beslutninger på vegne af HAMU-HSU. APV-følgegruppen skal i første omgang vælge en leverandør, der kan gennemføre selve spørgeskemaundersøgelsen. Senere skal gruppen udarbejde APV-spørgeskemaerne.

Rammerne for undersøgelsen og den efterfølgende opfølgning bliver i den kommende tid drøftet og kvalificeret i bl.a. AU’s APV-følgegruppe og på et fælles HAMU-HSU møde d. 9. november 2017.

Læs mere om APV

          

Administrativt, Administration (Faglighed), Teknisk/administrativ medarbejder, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Ph.d.-studerende, Health, Videnskabelig medarbejder