Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny passage på vej mellem Universitetsparken og Universitetsbyen

Nu begynder arbejdet med at åbne en ny underjordisk passage i den nordlige ende af Universitetsparken. Passagen skal binde de gule og røde bygninger sammen – i bogstavelig forstand.

16.09.2020 | Signe Opstrup

På billedet kan man se, hvordan overgangen mellem de gule og røde mursten kommer til at se ud i de nye passager, der skal forbinde Universitetsparken og Universitetsbyen under Nørrebrogade. Visualisering lavet af C. F. Møller.

2022 bliver året, hvor Universitetsparken og Universitetsbyen kobles tæt sammen af en ny passage nær krydset ved Nørrebrogade og Nordre Ringgade.

Rektor på Aarhus Universitet, Brian Bech Nielsen, ser passagen som et vigtigt bindeled for at opnå den fornemmelse af en fælles campus, vi ønsker:

”I de kommende år vil flere og flere studerende og medarbejde rykke ind i Universitetsbyen. Derfor er den fysiske sammenhæng mellem Universitetsparken og Universitetsbyen helt afgørende for at sikre et stærkt, fælles campusmiljø og fortsat udvikle et nært samarbejde mellem vores forskellige fagligheder. Universitetsparken og Universitetsbyen skal smelte sammen til én campus”.

Den nordlige passage er en af i alt tre passager, som skal forbinde Universitetsparken med Universitetsbyen. Den anden passage findes allerede – i den sydlige ende af Universitetsparken ned mod krydset mellem Nørrebrogade og Nørregade – og vil i løbet af en årrække blive renoveret. Den tredje passage kommer i 2025 og får sin åbning midt i Universitetsparken. Se placering af passagerne på illustrationen nederst.

Gul og rød smelter sammen

Alle passager får cykelsti og gangsti, så både gående og cyklister kan bevæge sig nemt og sikkert mellem Universitetsparken med de gule murstensbygninger og den røde Universitetsby.

Netop sammensmeltningen af det røde og gule er noget af det, der bliver arbejdet med inde i passagerne, fortæller programleder for Aarhus Universitets fysiske campusudvikling, Charlotte Lyngholm Bom.

”Det har været vigtigt at bruge arkitekturen til at skabe sammenhæng. Stenene ved indgangen til passagen fra Universitetsparken bliver klassisk AU-gule, og undervejs i passagen vil de gule sten langsomt blande sig med de røde sten, der bruges i bygningerne i Universitetsbyen. Og når passagen så åbner sig op i Universitetsbyen, er alle stenene røde”, forklarer hun og fremhæver, at det skal være en smuk visuel oplevelse at bevæge sig mellem Universitetsparken og Universitetsbyen.

Passagernes arkitektoniske udtryk skal således også være i tråd med de eksisterende bygninger i Universitetsparken og integreres som en naturlig del af omgivelserne.

Tryghed i højsædet

I udviklingen af passagerne lægger universitetet også stor vægt på sikkerhed og tryghed for brugerne – både fodgængere og cyklister.

”Vi er meget optaget af at finde løsninger, der både er bæredygtige og skaber tryghed og sikkerhed for alle, der færdes i passagerne. Et eksempel kunne være, hvordan vi kan sikre, at cyklister sænker farten”, siger Charlotte Lyngholm Bom.

Opgaven med at klargøre og åbne den nordlige passage sendes nu i udbud, og i november forventes byggeriet at gå i gang.

Fakta om de tre passager

  • I 2014 blev der etableret to ’tunnelrør under Nørrebrogade i forbindelse med anlæg af Letbanen. Det er disse to, som i løbet af de kommende år åbnes og tages i brug samtidig med, at den eksisterende passage i den sydlige ende af Universitetsparken renoveres.
  • Den nordlige passage åbner primo 2022. Passagen får indgang i Universitetsparken fra Carl Holst-Knudsens vej op mod krydset mellem Nørrebrogade og Nordre Ringgade. I Universitetsbyen placeres åbningen tæt ved det ombyggede bygningskompleks 1870, hvor Institut for Molekylærbiologi og Genetik flytter ind i foråret 2022.
  • Den midterste passage forventes færdig i 2025. Det sker samtidig med, at Aarhus BSS flytter sine aktiviteter på Fuglesangs Allé til Universitetsbyen. Passagen får åbning tæt ved bygning 1310 i Universitetsparken og vil føre til en åbning ca. midt i Universitetsbyen, nær Parkkollegiernes administrationskontor.
  • Den eksisterende sydlige passage forventes færdigrenoveret i 2022. Passagen vil fortsat have åbning ved Bartholinkomplekset 1240, hvor Institut for Biomedicin har til huse – i den sydlige ende af Universitetsparken ned mod krydset mellem Nørrebrogade og Nørregade.
  • Ved alle tre indgange til passagerne vil der i Universitetsparken blive udført terræn- og belægningsarbejde, trapper, ramper, mure og belysning.
  • Ifm. klargøringen af den nordlige passage, må fire egetræer i Universitetsparken desværre fældes. Ønsket er at genanvende træerne, så de kan leve videre på universitetet i en anden form. Gode idéer efterlyses. Læs mere i nyhed. 

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til passagerne, er du velkommen til at kontakte programleder for Aarhus Universitets fysiske campusudvikling, Campus 2.0, Charlotte Lyngholm Bom cl@au.dk

Her ses placeringen af de tre underjordiske passager. Den nordlige passage forventes klar i 2022, den midterste i 2025, og den sydlige eksisterer allerede. Visualisering lavet af C. F. Møller.

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet