Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny ph.d.-stipendiemodel får et løft

Fra årsskiftet får institutterne på Health flere midler til rådighed til ph.d.-uddannelse som konsekvens af en mindre justering af stipendiemodellen.

22.09.2015 | Kirsten Olesen

”Med revisionen gør vi stipendiemodellen mere gennemskuelig og enkel”, siger ph.d.-skoleleder på Health, prodekan Lise Wogensen Bach. Foto: Jesper Rais, AU

Den nye stipendiemodel fra december 2014 bliver nu justeret en anelse. Det sker på baggrund af de erfaringer, institutterne har gjort med den nye struktur for tildeling af ph.d.-stipendier på Health. Bl.a. bortfalder 1/3 stipendier til fordel for et tilskud på 550.000 kr. over tre år – uanset, om ansøgeren kommer med hel eller delvis ekstern finansiering. Og midlerne er som noget nyt øremærket ph.d.-uddannelse, ikke den enkelte studerende.

”Med revisionen gør vi modellen mere gennemskuelig og enkel. Man kan bruge tilskuddet til løn eller til dækning af de øvrige udgifter, der er forbundet med et ph.d.-forløb, hvis hele lønsummen finansieres af andre midler. Vi skaber således muligheden for, at institutterne kan opbygge en buffer til lokale omkostninger som f.eks. barsel”, siger ph.d.-skoleleder på Health, prodekan Lise Wogensen Bach, der sammen med leder af Forskeruddannelsen på Health, Lise Terkildsen, har stået i spidsen for arbejdet.

Hun tilføjer, at man kan se den reviderede model som et forsøg på at kanalisere flere midler til institutterne som et incitament til at øge den eksterne finansiering.

Skal sikre bedst udnyttelse af fælles midler

Tilsammen skal de nye justeringer sikre, at stipendiemidlerne understøtter de bedste forskningstalenter inden for Healths forskningsområder, og hovedtrækkene i modellen er følgende:

  • Der udbydes fortsat 30 fulde stipendier (á 3 X 433.000 kr.) målrettet strategiske formål. Midlerne overføres til det ansættende institut, og stipendietildelingen forudsætter dermed ansættelse på AU.
  • Der har hidtil været udbudt 130 1/3 stipendier årligt (á 433.000 kr.). Antallet fastholdes men ændres til et tilskud til ph.d.-uddannelsen på i alt 550.000 kr. fordelt over tre år.
  • Tilskuddet gives til de bedst kvalificerede ansøgere uafhængigt af, om der er opnået helt eller delvis ekstern finansiering.
  • Der skal betales studieafgift til Ph.d.-skolen i tre år (og ikke to år som hidtil) for de 130 ph.d.-studerende, der modtager tilskud.
  • Tilskuddet gives til det institut, hvor den ph.d.-studerende indskrives, og ikke som hidtil til ansættelsesstedet. Tilskuddet er øremærket til ph.d.-uddannelse, men ikke til den enkelte studerende.
  • Der forventes årligt at blive indskrevet 170 ph.d.-studerende årligt, hvoraf de 10 ikke vil modtage tilskud fra Fakultetet.

Stipendier og tilskud fordeles af Tildelingsudvalget til de bedst kvalificerede kandidater, uanset de bevillinger, de i øvrigt måtte have opnået, og det vil fortsat være muligt for et mindre antal ph.d.-studerende at blive indskrevet, hvis der ikke opnås tilskud.

Den reviderede model træder i kraft pr. 1. januar 2016.


 Yderligere information:

Ph.d.-skoleleder, prodekan Lise Wogensen Bach
Aarhus Universitet, Health
Tlf: 87 15 20 12
Mobil: 25 48 85 22
E-mail: lwb@au.dk

Leder af Forskeruddannelsen Lise Terkildsen
Aarhus Universitet, Health
Tlf: 87 16 83 87
E-mail: lte@au.dk

Administrativt, Ph.d.-studerende, Institut for Folkesundhed, Health, Talentudvikling, Videnskabelig medarbejder