Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny professor sætter patientdata i system

Niels Henrik Hjøllund er ny professor ved Aarhus Universitet og Hospitalsenheden Vest. I professoratet skal han udvikle videre på et system, som samler data fra patienter, de selv rapporterer.

18.06.2015 | Malene Løvig Nielsen

Niels Henrik Hjøllund står bag udviklingen af et nyt system til klinisk anvendelse af PRO, som hedder AmbuFlex.

Niels Henrik Hjøllund står bag udviklingen af et nyt system til klinisk anvendelse af PRO, som hedder AmbuFlex.

Siden 2004 har speciallæge i samfundsmedicin Niels Henrik Hjøllund fulgt en række patientgrupper gennem Patient Reported Outcome (PRO). PRO er data, som patienterne selv rapporterer. Det giver lægerne mulighed for at følge patienternes forløb på afstand over en lang periode. Grupperne omfatter blandt andet patienter med brystkræft, prostatakræft, hjertesygdom og apopleksi.

Niels Henrik Hjøllund står bag udviklingen af et nyt system til klinisk anvendelse af PRO, som hedder AmbuFlex. Det er det system, han vil arbejde videre med i sit professorat ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og Arbejdsmedicinsk Klinik, Hospitalsenheden Vest.

”Professoratet giver mig blandt andet mulighed for at videreudvikle og dokumentere metoden bag AmbuFlex. Der er store forskningsmæssige muligheder for, også globalt, at bidrage med noget nyt. Det vil være til gavn for både patienter, læger og samfund,” siger Niels Henrik Hjøllund.

Hospitalsenheden Vest har bidraget til professoratet. 

PRO har potentialer for patienterne

PRO data bliver indsamlet gennem spørgeskemaer, telefoninterviews og internettet. Lægerne anvender patienters data til at beskrive prognosen for selvvurderet helbred, funktionsevne og livskvalitet samt ønske og behov for kontakt med hospitalet. Brugen af PRO har en række potentialer i forhold til kvalitet i behandlingen, inddragelse af patienten, fordeling af ressourcer efter patient behov og indsamling af data til kvalitetsudvikling for patientgrupper.

”Klinisk brug af PRO har hidtil været usystematisk eller afgrænset til specifikke diagnosegrupper. AmbuFlex er et generisk, diagnosespecifikt system til klinisk anvendelse af det data, som patienterne giver os i PRO’erne. Jeg har udviklet det på grundlag af metoder og erfaringer med dataindsamling, og det er under udbredelse inden for en lang række diagnosegrupper,” forklarer Niels Henrik Hjøllund.

Metoden bag AmbuFlex er ny og skal løbende dokumenteres med hensyn til metode og resultater.

Yderligere oplysninger

Speciallæge i samfundsmedicin Niels Henrik Hjøllund
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin
Hospitalsenheden Vest, Arbejdsmedicinsk Klinik - Universitetsklinik
niehjo@rm.dk

 

Navnenyt, Sundhed og sygdom, Ph.d.-studerende, Institut for Klinisk Medicin, Health, Videnskabelig medarbejder, Teknisk/administrativ medarbejder