Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny rektor: Besøgsrunde har givet vigtige input

I dag tiltræder Brian Bech Nielsen som ny rektor på Aarhus Universitet. Inden sommerferien besøgte han universitetets forskellige enheder.

06.08.2013 | Presseenheden

Afgående rektor Lauritz B. Holm-Nielsen overdrager rektorkæden og ønsker Brian Bech Nielsen held og lykke i stillingen som rektor for Aarhus Universitet. Foto: Lars Kruse

Bestyrelsen udpegede den 6. marts dekan på Science and Technology og professor Brian Bech Nielsen som Aarhus Universitets rektor de kommende seks år. Siden udpegningen har Brian Bech Nielsen – ud over at fortsætte sit virke som dekan på ST – brugt tiden frem til sommerferien på at besøge alle universitetets institutter og administrative enheder.

”Jeg har prioriteret at møde så mange medarbejdere som muligt, inden jeg tiltrådte, for at få et indtryk af, hvor vi står lige nu, og hvilke forventninger medarbejderne har til fremtiden. Hvad de ser som den positive udvikling for universitetet? Og hvor de ser behovet for ændringer,” siger Brian Bech Nielsen, der har været dekan og medlem af universitetsledelsen siden 2011.

På baggrund af input fra medarbejdere og drøftelser med den øvrige ledelse vil Brian Bech Nielsen i løbet af efteråret melde ud, hvordan han ser den kommende udvikling af universitetet. 

”Jeg sætter pris på en fri og åben debat. Og jeg har haft nogle rigtig gode møder med medarbejderne, som jeg nu skal have bearbejdet grundigt og drøftet med den øvrige universitetsledelse. Jeg er ikke i tvivl om, at vores organisation trænger til et ’servicetjek’, og det har jeg fået mange gode input til. Den faglige udviklingsproces var et nødvendigt organisatorisk skridt for Aarhus Universitet – set i lyset af de styrker og muligheder og den store faglige bredde, universitetet havde efter fusionerne.”

Diskussionerne på besøgsrunden har blandt andet handlet om organiseringen af administrationen, kommunikationen mellem administrationen og institutter og centre, organiseringen af de fire bånd, kontakten til ledelsen; og sidst, men ikke mindst de problemer, som specielt implementeringen af nye administrative systemer og fælles platforme har afstedkommet.

”Jeg skal ikke lægge skjul på, at vi har en stor og meget afgørende opgave foran os med at få løst de tilbageværende problemer. Men vi skal også anerkende den store og meget komplekse opgave, udviklingsprocessen har været og er. Og ikke mindst den enorme opgave, det er at implementere nye administrative systemer og fælles platforme i så stor en organisation som AU”, siger Brian Bech Nielsen.

Brian Bech Nielsen har et særligt fokus på, at universitetsånden skal have luft under vingerne.

”Vi har i en lang periode med omfattende forandringer haft meget fokus på optimering af vores organisation og effektivisering af den administrative support  for at sikre de bedst tænkelige rammer for vores kerneaktiviteter – forskning,  talentudvikling, videnudveksling og uddannelse. Men vi må ikke glemme, at universitetets styrke helt og holdent afhænger af den enkelte medarbejders passion og drive. Nysgerrigheden, den kritiske tilgang og fordybelsen er vores livsnerve, og den er heldigvis til stede på trods af alle udfordringerne, ”siger Brian Bech Nielsen

Tidligere på året kom Aarhus Universitets strategi frem til 2020 på plads. Den sætter en klar retning for universitetet med særligt udpegede sigtelinjer og indsatsområder, siger den nytiltrådte rektor.

Han glæder sig over, at universitetet i den kommende tid tager imod mere end 7000 nye bachelorstuderende.  

”Når alt kommer til alt, er uddannelse af nye bachelorer, kandidater og ph.d.er vores vigtigste opgave, og kvalitet i uddannelserne er helt afgørende for både samfundet og universitetet.”

 

Der vil være tiltrædelsesreception for Brian Bech Nielsen fredag den 13. september i forbindelse med Aarhus Universitets årsfest.

Politik og strategi, Videnskabelig medarbejder, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Teknisk/administrativ medarbejder, Offentligheden/Pressen, Studerende