Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny samlet forskningsfond med stærk AU-repræsentation

Pr. 1. april etableres Danmarks Innovationsfond, der med et årligt budget på 1,6 mia. kroner skal bidrage til vækst og nye arbejdspladser ved at koble forskning og virksomheder. Fondens ni bestyrelsesmedlemmer tæller to AU-profiler.

27.03.2014 | Bjørg Tulinius

Store investeringer i forskning og udvikling skal omsættes til vækst og flere arbejdspladser samt konkrete løsninger på samfundets udfordringer.

Det er formålet med Danmarks Innovationsfond, der etableres pr. 1. april ved at samle Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation i én samlet fond.

Bestyrelsen er udpeget af uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen, og blandt de ni medlemmer er både professor Flemming Besenbacher og direktør på Ingeniørhøjskolen Conni Simonsen.

Ideen med at oprette én samlet fond blev vedtaget sidste efterår af et bredt flertal i Folketinget, blandt andet ud fra ønsket om at bringe forskere og virksomheder tættere sammen, og samtidig skabe et mere enkelt system med færre bevilgende organer.

Aarhus Universitet, Alle grupper, Ekstern målgruppe, Uddannelse, Administrativt