Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny stillingsstruktur for videnskabeligt personale er trådt i kraft

Den 1. januar 2020 trådte en ny stillingsstruktur for videnskabeligt personale på de danske universiteter i kraft efter forudgående høring. Læs de væsentligste ændringer fra ministeriet her.

13.01.2020 | Signe Opstrup

Foto:Colourbox

Den nye stillingsstruktur for videnskabeligt personale på danske universiteter medfører en række ændringer. De væsentligste ændringer er:

 • Professor med særlige opgaver (MSO) udfases
  Stillingskategorien professor med særlige opgaver (MSO) udfases, og der kan ikke oprettes nye stillinger som professor MSO. Personale, der allerede er ansat som professor MSO, bevarer stillingsbetegnelsen og ansættelsesvilkår, indtil stillingen udløber.
 • To universitære ansættelsesspor fastholdes
  De to universitære ansættelsesspor i stillingsstrukturen fastholdes: adjunkt-lektor-professor og forsker-seniorforsker-professor. Samtidig præciseres det, at alle universitetsansatte i hovedstillinger skal undervise.
 • Krav om undervisningsportofolio og universitetspædagogikum indføres
  Der er fokus på undervisningskompetencer og meritering af undervisning, og derfor et krav om, at videnskabeligt personale bruger en undervisningsportfolio. Der er også et krav om, at adjunkter, forskere og studieadjunkter fremover skal gennemføre et universitetspædagogikum.
 • Mulighed for forfremmelsesprogram
  Som noget nyt, er der nu mulighed for, at det enkelte universitet kan beslutte at indføre et forfremmelsesprogram fra lektor-/seniorforskerniveau til professorniveau med det formål at kunne fastholde og/eller rekruttere særligt talentfulde lektorer/seniorforskere.  

Proces for implementering

Der iværksættes nu en proces i relevante fora på Aarhus Universitet for at implementere stillingsstrukturen.

Yderlige oplysninger

 • Den fulde stillingsstruktur kan læses i den nye bekendtgørelse.
 • Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte personalejuridisk konsulent på AU, Alev Gencay Abde på mail: aga@au.dk.
Administrativt, Administration (Faglighed), Videnskabelig medarbejder, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Health