Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny studietidslinje skal give studerende nemmere overblik

Fra 1. november bliver det nemmere for den enkelte studerende at få et overblik over kurser, eksamener og karakterer. Den nye studietidslinje på mitstudie.au.dk giver et grafisk overblik over elementerne i den enkeltes studieforløb.

30.10.2018 | Signe Schou

Med studietidslinjen kan studerende se, hvilke fag de har afsluttet, hvilke kurser og eksamener de er tilmeldt, og hvilke de eventuelt har udsat. Det hele er samlet i en web-oversigt, som også viser den studerendes fremdrift, så det er nemt at følge med i, om man nærmer sig det maksimale tidsforbrug for ens studieforløb. Studietidslinjen er en del af mitstudie.au.dk.

Hjælp til at træffe kloge valg

Ideen til studietidslinjen opstod i kølvandet på Fremdriftsreform 2. Udvalget for Uddannelse ønskede at give de studerende et hjælpemiddel til hurtigt at afkode, hvilken praktisk konsekvens fremdriftskravene havde for den enkelte studerende.

”Det var centralt, at projektet ikke skulle skabe et pres på de studerende. I stedet skulle det nedbringe stressfaktoren og i stedet være et værktøj, som stillede det fulde overblik over deres studie til rådighed,” siger projektleder Kim Nørskov.

Studietidslinjen dækker et udtalt behov fra de studerende om overblik over deres studieforløb og muligheder i det. Nu kan den enkelte studerende se, hvilke fag og eksamener hun har bestået, er tilmeldt og eventuelt mangler. Tidslinjen giver også et overblik over, hvor i studieforløbet der er fleksibilitet.

”Det giver den studerende mulighed for at planlægge bedre og træffe bevidste valg om f.eks. udsættelse af eksamener. Det kan bidrage til at forebygge fejlvalg, som giver forsinkelser og som i sidste ende går ud over den enkeltes studiefremdrift,” siger Kim Nørskov.

Fra komplekst til simpelt

Projektet spiller ind i universitetets digitaliseringssatsning, hvor et delmål er at digitalisere og forenkle services til de studerende. Et af målene har været at bringe eksisterende information i spil i den rette kontekst for studerende.

”Vi ville gerne give de studerende et helt simpelt redskab, men det dækker over en ret kompleks administrativ praksis. Studietidslinjen skal have mange forskellige data fra flere systemer til at passe sammen, og det har derfor været en udfordring at sikre, at vi har rettidige data til den,” siger projektleder Kim Nørskov.

Det er også årsagen til, at diplomingeniøruddannelserne under ST endnu ikke har studietidslinjen. De arbejder endnu ikke med de samme systemer som resten af AU, så det er først muligt at tilbyde servicen, når systemerne er samkørt.

Udviklet med hjælp fra studerende

Studietidslinjen er udviklet med høj grad af brugerinddragelse. Studerende har bidraget med viden og input i alle faser. Studietidslinjen har kørt i en prøveperiode april-juni på 3 studieretninger, og i en indkøringsfase fra studiestart til den 1. november, hvor den lanceres til alle studerende.

Projektet giver samtidig AU erfaring med datadrevne og personaliserede services, som også er et element i digitaliseringssatsningen.


Fakta

 

Fremdriftsreform 2 overordnet:

  • Mindst 45 beståede ECTS pr. år
  • Maks ½ år forsinkelse ift. til normeret studietid (1 år på BSS)
  • Administrativ tilmelding til obligatoriske kurser (studerende kan fravælge i tilmeldingsperioden)
  • Efter udløbet af tilmeldingsperioden kan der ikke skiftes til et andet kursus, heller ikke i efterfølgende semestre
  • Tilmelding til kursus er også en tilmelding til eksamen
  • Eksamen kan ikke fravælges for at undgå et brugt eksamensforsøg (med undtagelse af BSS hvor eksamen kan afmeldes indtil 14 dage før eksamen)
Uddannelse, Videnskabelig medarbejder, Alle AU-enheder, AU Uddannelse, Teknisk/administrativ medarbejder, Studerende