Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny skanningsteknologi til Aarhus

Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital modtager 17,5 millioner kroner til ny højfølsom undersøgelsesmetode til patienter.

25.02.2016 | Lone Hanberg Sørensen

Hans Stødkilde-Jørgensen med forskerhold kan snart tilbyde en ny type skanning på Aarhus Universitetshospital. Det sker efter en fornyet bevilling på 17,5 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Hans Stødkilde-Jørgensen med forskerhold kan snart tilbyde en ny type skanning på Aarhus Universitetshospital. Det sker efter en fornyet bevilling på 17,5 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Et forskerhold fra Aarhus kan snart tilbyde en ny type skanning på Aarhus Universitetshospital. Det sker efter en fornyet bevilling på 17,5 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Den nye skannerteknologi - MR-hyperpolarisering – er en videreudvikling af de kendte MR-skanninger. Teknologien er baseret på en dansk opfindelse og skal give øget viden og bedre behandling af sygdomme som kræft, diabetes og hjertekarsygdomme.

Mere præcis kræftbehandling

”Der er meget store forventninger til den nye metodes betydning for måling af de abnorme stofskiftemønstre, man finder netop i kræftsvulster. I praksis kan kræftbehandling have forskellig effektivitet hos patienter. Vi håber, at den nye skanningsmetode giver mulighed for tidligt at justere fx. kemoterapi-sammensætningen hos den enkelte patient. Vi er derfor meget taknemmelige for A. P. Møller Fondens donation,” udtaler professor Hans Stødkilde-Jørgensen fra MR-Centret ved Aarhus Universitetshospital, og fortsætter:


”Andre områder som sukkersyge, overvægt og hjertekarsygdomme vil også kunne drage fordel af denne nye skanningsmetode. Det er for eksempel velkendt, at sukkersyge og åreforkalkning i hjertets kranspulsårer i mange tilfælde hænger sammen. Det er måske mindre kendt, at også nyrefunktionen kan blive forstyrret ved sukkersyge og at dette også hænger sammen med nedsættelse af hjertets pumpefunktion. Den nærmere årsagssammenhæng er ikke helt kendt, men skyldes metaboliske forstyrrelser. Dette er denne nye skanningsmetode rigtig god til at måle. Man kan derved på et tidligt tidspunkt justere behandlinger, både medicinsk og ved kost-regulering," fortæller Hans Stødkilde-Jørgensen.

Fysiske rammer på plads

Forarbejdet til skanneren begyndte allerede i 2012. Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital gik sammen i arbejdet på at blive et af de første steder i verden med en hyperpolariserings-skanner. For sundhedsdekan på Aarhus Universitet Allan Flyvbjerg betyder det, at en lang ventetid nu er ovre.

”I Region Midtjylland og ved Aarhus Universitet har vi forberedt os gennem de sidste par år og har givet finansiel støtte, dels ved nybyggeri til at huse udstyr og laboratorier, dels ved at sikre de nødvendige eksperter, blandt andet gennem tilknytning af en ny kendt udenlandsk forsker på området,” fortæller Allan Flyvbjerg, der kalder donationen visionær.

MR-centret arbejder samtidigt på at yderligere at udvide samarbejdet med universiteterne i Cambridge, Oxford og Zürich, for at sikre, at forskere og patienter får mest muligt ud af donationen fra A.P. Møller Fonden.

En række danske forsknings- og behandlingsafdelinger deltager i arbejdet med at gøre hyperpolariseringsteknikken klar til patienter ved Aarhus Universitetshospital, så den på sigt kan anvendes rutinemæssigt på hospitalerne.

Pressemeddelelse modtaget fra MR Forskningscentret

 

Yderligere oplysninger

Professor, dr.med. Hans Stødkilde-Jørgensen

Aarhus Universitetshospital, MR-Centret, og

Aarhus Universitet, Institut for Klinisk medicin

Direkte telefon: 7945 6113

Mobil: 2338 2055

hsj@clin.au.dk

 

Sundhedsdekan Allan Flyvbjerg

Aarhus Universitet, Health, Dekanatet

Direkte telefon: 8715 2034

Mobil: 5177 9548

dean.health@au.dk

Bevillinger og priser, Videnskabelig medarbejder, Institut for Klinisk Medicin, Health, Forskning, Teknisk/administrativ medarbejder, Health, Offentligheden/Pressen, Ph.d.-studerende, Forskningsårsstuderende