Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny test kan forudsige død ved alvorlig leversygdom

Aarhus-forskere har vist, at biomarkøren CD163 kan måles i en blodprøve og forudsige dødeligheden for patienter med leversvigt

01.04.2016 | Lars Elgård Pedersen, Aarhus Universitetshospital

Indhold af CD163 (øverst) og mannose receptoren MR (nederst) i blodprøver fra forskellige patientgrupper. 1: Skrumpelever, men uden væskeophobning i bughulen og uden akut-i-kronisk leversvigt; 2: Skrumpelever med væskeophobning i bughulen men uden akut-i-kronisk leversvigt; 3: Akut-i-kronisk leversvigt stadie I; 4: Akut-i-kronisk leversvigt stadie II; 5: Akut-i-kronisk leversvigt stadie III.

Akut-i-kronisk leversvigt er en akut forværring af leverfunktionen hos en patient med skrumpelever, hvor et eller flere organsystemer pludselig svigter. Det er en leversygdom med en alvorlig prognose, og med 4-ugers dødelighed på 20-30 %.

Tilstanden udløses oftest af en infektion, blødning eller anden stressfuld begivenhed. På grund af sygdommens alvor er det vigtigt at udvikle en test, der kan forudsige hvilke patienter, der er i størst risiko for at udvikle tilstanden og dø af sygdommen.

Makrofager er en af immunsystemets celletyper, som findes i meget stort tal i leveren og spiller en aktiv rolle ved inflammation og arvævsdannelse i leveren. Forskere ved Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet har forsket i, hvordan man kan måle aktivering af makrofager. Ved aktivering af makrofagerne frigives proteinet CD163 fra de aktiverede makrofager, og det kan sammen med mannose receptoren (MR) måles i en blodprøve.

Forskerne har i samarbejde med en række levercentre i Europa undersøgt en stor gruppe patienter med akut-i-kronisk leversvigt og vist, at måling af CD163 og MR i blodet kan forudsige død hos denne patientgruppe.

"Måling af disse biomarkører understreger således makrofagernes afgørende betydning ved akut-i-kronisk leversvigt men også ved andre akutte og kroniske leversygdomme. Denne nye viden kan lede til bedre diagnostik og udredning af patienter med leversygdom og måske i fremtiden danne baggrund for behandling direkte rettet mod makrofager via CD163," siger professor  og overlæge Henning Grønbæk, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

 


 

Læs mere

Resultaterne er offentliggjort i artiklen:

Macrophage activation markers predict mortality in patients with liver cirrhosis without or with acute-on-chronic liver failure (ACLF). Journal of Hepatology, 2016

 


Kontakt

Professor Henning Grønbæk
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og
Aarhus Universitetshospital, Medicinsk Afdeling V
Telefon 7846 2800
henngroe@rm.dk

Forskning, Sundhed og sygdom, Alle grupper, Institut for Klinisk Medicin, Health