Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny viden: Børn med ADHD sover mindre og dårligere

En ny undersøgelse fra Aarhus Universitet dokumenterer nu, at der er noget om snakken, når forældre til børn med ADHD påstår, at deres børn har sværere ved at falde i søvn og sover dårligere end andre børn.

04.05.2016 | Lotte Fisker Jørgensen

Børnene med ADHD faldt gennemsnitlig 45 minutter senere i søvn end børnene i kontrolgruppe, viser studiet fra Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin.

Børnene med ADHD faldt gennemsnitlig 45 minutter senere i søvn end børnene i kontrolgruppen.

Undersøgelser har vist, at op mod 70 procent af forældrene til børn med ADHD beretter om lange putteseancer, hvor barnet har svært ved at falde i søvn. Alligevel har videnskabelige undersøgelser, der måler søvnkvaliteten ved hjælp af elektroder, indtil nu ikke kunnet dokumentere en sammenhæng mellem søvnkvaliteten og ADHD. Men nu viser et nyt dansk studie, at børn med ADHD faktisk sover dårligere end andre børn:             

”Vores undersøgelse vil bekræfte mange forældres oplevelser, nemlig at det tager længere tid inden, børn med ADHD falder i søvn om aftenen. Gennem målinger kunne vi også se, at de havde flere søvnforstyrrelser, herunder mindre dyb søvn. Hvis man kun ser på længden, sov børnene i ADHD-gruppen hele 45 minutter mindre end børnene i kontrolgruppen,”  siger ph.d. fra Aarhus Universitet og læge ved Børne og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov, Anne Virring Sørensen, der står bag ph.d.-studiet.

To ud af tre børn med ADHD har en eller flere andre psykiatriske diagnoser ud over ADHD, hvilket formentligt øger risikoen for søvnforstyrrelser. Men selv når forskerne kigger på de børn, der udelukkende har en ADHD-diagnose, er der stor forskel på kontrolgruppens og ADHD-gruppens søvnmønstre.

Modsat søvnmønster om dagen

Forskerne undersøgte også børnenes søvnmønstre om dagen. Resultatet overraskede forskerne:

”Modsat om aftenen kunne vi se, at der var en tendens til, at børn med ADHD faldt hurtigere i søvn om dagen end børnene i kontrolgruppen. Det er overraskende taget i betragtning, at ADHD jo forbindes med træk som hyperaktivitet, men hyperaktiviteten kan jo være kompenserende adfærd for ikke at falde hen om dagen” siger Anne Virring Sørensen.

Når forskerne ikke tidligere har kunnet påvise en sammenhæng mellem ADHD og dårligere søvn, kan det skyldes forskellige målemetoder.

”I vores studie fik børnene sat elektroder på hovedet til en såkaldt polysomnografi på hospitalet om eftermiddagen, men de sov i deres vante omgivelser i hjemmet. I tidligere studier har børnene derimod været indlagt på søvnafdelinger for at få målt søvnen ved en polysomnografisk undersøgelse,” siger Anne Virring Sørensen.

Mange børn med ADHD får i dag medicin for bedre at kunne falde i søvn. Anne Virring Sørensen understreger dog, at ingen af børnene fik medicin, da de var med i undersøgelsen.  

Vigtig undersøgelse

Hun mener, at undersøgelsen er vigtig på både kort og langt sigt:

”Jeg tror, at mange forældre og klinikere er rigtig glade for at få bekræftet, at de dårlige søvnmønstre nu kan påvises, og at der formentlig er en sammenhæng med ADHD-diagnosen. Næste skridt bliver selvfølgelig at finde ud af, hvor denne sammenhæng er, så vi på den lange bane kan udvikle bedre behandlinger. Vores undersøgelse er et vigtigt fundament for sådan videre undersøgelser,” siger hun.

Studiet er for nylig publiceret i det videnskabelige tidsskrift Journal of Sleep Research.

 


 

Fakta om undersøgelsen

  • I alt 76 børn med ADHD og en gennemsnitsalder på 9,6 år indgik i undersøgelsen.
  • Kontrolgruppen bestod af 25 raske børn.
  • Der blev foretaget to slags undersøgelser:
  • Ambulante søvnundersøgelser med elektroder om natten (polysomnografi)
  • Multipel søvnlatens-test, der målte hvor hurtigt børnene faldt i søvn fire gange à 20 minutter på samme dag).
  • Studiet er det hidtil største, hvor man har inkluderet begge undersøgelsesmetoder, og både børn med og uden en ADHD-diagnose.
  • Undersøgelsen er lavet af forskere fra Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital Risskov, Rigshospitalet og Københavns Universitet.

 


Læs mere

 


Kontakt

Læge og ph.d. Anne Virring
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov
Telefon: 2257 1055
avso@clin.au.dk

 

 

Forskning, Sundhed og sygdom, Alle grupper, Institut for Klinisk Medicin, Health, Ekstern målgruppe